Ta sjansen

Bryte ut av faste og trygge rammer, for å stå på egne ben i en krevende IT bransje var et vanskelig valg.
Når vi nå sitter her på trappen til 2017 og ser på arbeidet som har blitt lagt ned og planene fremover, så er det ingen tvil om at vi har gjort de riktige valgene.  Det å være en liten start-up med ambisjoner og et ønske om å skape noe, er en krevende jobb for alle involverte.

Engasjement i fellesskap

En av grunnpilarene for veien vi har gått, er å skape en ny arbeidskultur. En kultur om at alle som er involverte er med på å skape noe i fellesskap. Skape engasjement er nøkkelen for å kunne skape et miljø som er dedikert og innovativt for fremtiden. Etter måneder med planlegging og hardt arbeid er vi nå der vi skal være, klare til å angripe 2017 med våre løsninger.

solutions-newservices-newadvisory-new

Vi vil takke våre partnere og kunder for samarbeidet i 2016. Vi gleder oss til å kjøre på med prosjekter og fremtidige leveranser i 2017.

godt-nyttar

Leave a Reply