Gjennom dette mini-intervjuet vil du bli bedre kjent med Ingraphic og daglig leder, Fredrik Knalstad. Du vil få innsikt i hva Ingraphic jobber med, og Fredrik vil dele noen tanker om fremtiden til selskapet.

Kan du beskrive Ingraphic som selskap?

Ingraphic er et selskap som fokuserer på data-driven designs. Det vil si at vi jobber med kundens data og finner de teknologiene som egner seg best for kundens behov. Vi bruker vår kompetanse innenfor visualisering og kognitiv databehandling for å finne de løsningene kunden er på utkikk etter.

Kan du utdype dette?

Kort fortalt, så jobber vi med å finne og fremstille data som kan gi kundene våre merverdi. I et selskap kan det ofte være ulike roller med ulike behov som skal ha tilgang til forskjellig data. Ved å kombinere vår kompetanse og riktig bruk av teknologi, kan vi skape en plattform for analyse, insight og visualisering av data, som tilpasses bedriften og treffer kundens kjerneområder.

Du nevner visualisering av data, kan du fortelle litt mer om det?

Når vi jobber med kunder benytter vi oss av vår tekniske kompetanse og kombinerer dette med vår business forståelse. Når vi går inn i prosjekter bruker vi noe vi kaller en 50/50 modell. Vi kombinerer teknisk kompetanse med business kompetanse mot dataene, dette kan være interne eller eksterne med spesialkompetanse innenfor de områdene vi jobber med. Eksempelvis innenfor finans, her leverer vi kompetanse innenfor data-driven designs, mens vi kanskje bruker interne ressurser hos kunden for å se behovet slik at vi kan fremstille ulike typer insight. Dette gjør at vi tidlig kan se hvor skoen trykker og ha en mer nøyaktig fremstilling av prosjektet, hvor man synliggjør behovene.

Kan du si noe mer om data-driven designs?

Det handler om å se verdien i data og føre dataene gjennom forskjellig teknologi slik at man kan benytte seg av dataene i ulike sammenstillinger. Dataene blir et verktøy som man bruker i ulike situasjoner. Vi er veldig for «share your data», man gjør data mer tilgjengelig for flere, man tar høyde for sikkerhet og GDPR i fremstillingen, slik at dataene er strukturert og kvalitetssikret. Dataene kan brukes på ulike områder for å effektivisere bedriften, det endelige målet er å få mest mulig informasjon for å kunne ta avgjørelser.

Hva er ditt favoritt buzzword?

Jeg har veldig sansen for ordet databerikelse: tilføring av data til en eksisterende struktur.

Hva anser du som din viktigste jobb som leder av Ingraphic?

At alle har det bra og at alle føler at de har en tilhørighet. I mange bransjer i dag er det kanskje lett å bli en person i mengden, min jobb er å tilrettelegge mest mulig slik at alle føler at de har tilhørighet, og at alle blir sett og hørt.

«Future is In-Graphic», hva legger du i det?

Med riktig teknologi i bedrifter og på skoler kan man få mye mer forståelse av hvordan ting fungerer og hvordan man skal ta beslutninger. Hjernen registrerer bilder raskere enn tekst, ved riktig type fremstillinger så vil man se en endring i hvordan man arbeider og tenker. Nå er vi så heldige at det er et fokus på å videreutvikle og se brukernes behov, dette skjer nå mye raskere enn det har gjort tidligere. Å jobbe med data er i vinden.

Hvordan ser fremtiden ut for Ingraphic?

Vi ønsker å skape et miljø hvor det er lov til å tenke utenfor boksen, hvor det er lov å tenke alternativt for å komme i mål. Gjennom Ingraphic Common Knowledge Program vil vi legge frem en plan for hvordan nyutdannede kan tilnærme seg teknologi og bruke dette som et verktøy for å ta avgjørelser – uansett om dette er innenfor AI, machine learning, automatisering etc. Gjennom vårt program vil vi skape en mulighet som er fremtidsrettet.

Leave a Reply