2018 starter med ett smell: Ingraphic og The Value Innovation Team har signert årets strategiske samarbeidsavtale. Nå skal vi gjøre det enklere for bedrifter å kunne utvikle seg inn i den digitale verden.

Christian Føsund og Fredrik Knalstad sammen med Stein-Ragnar Noreng og Jan Otto Trulsen fra TheVIT.

Når teknologi møter business 
Bakgrunnen for at vi valgte å inngå et partnerskap med TheVIT er at vi ønsker å kunne bruke vår kompetanse innenfor Business Intelligence, Advanced Analytics og Data Visualization direkte inn mot den operasjonelle businessen i et selskap. På denne måten kan et selskap bli mer dynamiske i måten de jobber på, spesielt innenfor finansielle aspekter. Med rask tilgang på data blir fokuset å utvikle selskaper og gi de bedre grunnlag for å kunne ta avgjørelser. For å kunne muliggjøre dette, var vi avhengig av en partner med tung kompetanse innenfor områder som finans, økonomi, HR og lederutvikling.

«Forholdet mellom data og forståelsen av data er et element som vi kommer til å se mye av i ulike former i 2018.» Fredrik Knalstad, daglig leder i Ingraphic.

Når innovasjon møter innovasjon
Ved å legge sammen kompetansen til de to bedriftene, sitter vi igjen med et unikt resultat som våre kunder vil dra stor nytte av. Vi ser på dette som en kjempegod mulighet, hvor innovasjon møter innovasjon. Vi kan bistå bedrifter med å innhente data, tolke disse, bygge modeller og fremstille data. Vi kan sammen kartlegge hva selskaper behøver for å kunne yte bedre, ved å fremstille data i sanntid vil de raskere kunne sette i gang og utføre nødvendige tiltak. Dette til en pris hvor en ikke må investere i kjempestore løsninger for å kunne forstå sine behov.

«Vi er veldig glade for å inngå denne avtalen med TheVIT, vi kan nå jobbe enda smartere med våre kunder fremover, og vi har mye å lære av vår nye samarbeidspartner. Vi tror på at vi må kunne forstå det vi ser, og dette samarbeidet står i stil med vår filosofi: Data and Visualization makes people smart.» Fredrik Knalstad.

Det er den gode dialogen mellom de to selskapene som har ført til inngåelse av en samarbeidsavtale. I tillegg til at Ingraphic og TheVIT har komplementerende kompetanse, har de samme verdier og sammenfallende syn på mulighetene og utfordringer digitaliseringsbølgen representerer for næringslivet fremover.

Lurer du på hva dette samarbeidet kan bety for deg? Ta kontakt med oss på 22 120 125 eller info@ingraphic.no

Vil du vite mer om TheVIT? Les mer her.

Leave a Reply