“Power BI kan endre måten både du og hele organisasjonen din jobber og kommuniserer med data.”

Martin Bie Sundelius, Head of Financial Insight i Ingraphic AS.

Martin er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI. Han er en erfaren økonom med over 10 års erfaring fra regnskaps- og controlling bransjen. Martin har jobbet i Ingraphic siden juni 2018, og er Head of Financial Insight i Ingraphic.

Hva er Power BI for deg som kommer fra en finansiell bakgrunn?

Jeg har flere år med Excel-arbeid og mange lange dager bak meg der jeg har forsøkt å tilfredsstille rapporteringsbehov for styret og ledere. Jeg har alltid elsket å jobbe med Excel og har med årene blitt en habil Excel-nerd. På bakgrunn av dette var overgangen fra Excel til Power BI ganske naturlig for meg.

Kan du fortelle mer om hvorfor du fant overgangen fra Excel til Power BI naturlig?

Dette er fordi jeg kjente til hovedtyngden av Power BI fra før av gjennom add-ins som Power Query, Power View, Power Map og Power Pivot. Noe annet som er fordelaktig er at over 80 av funksjonene i DAX (Data Expression Language) er en tro kopi av funksjonene en bruker i Excel. Eksempler på dette er SUM, COUNT og IF. I tillegg hadde jeg muligheten til å fremdeles bruke Excel som en input-kilde, jeg kunne derfor fremdeles ha mine gamle Excel-ark der jeg manipulerte tallene før jeg lastet de opp i Power BI. Dette ga meg muligheten til å få en interaktivitet og dynamikk i rapportene mine uten at jeg egentlig hadde god kjennskap til produktet.

Hvorfor valgte du å gå fra Excel til Power BI?

Det som er viktig å forstå er at man ikke går for A eller B, jeg vil si at jeg bruker Excel nesten like mye nå som en del av løsninger som leveres sammen med Power BI. Folk elsker å jobbe i Excel, så det å ha Excel som en input-kilde gjør at det blir lavterskel for å importere inn data i Power BI. Kombinasjonen mellom SharePoint, Excel og Power BI hvor man kan hente live data fra X antall Excel-ark samtidig, er en arkitektur som når hjem hos veldig mange av brukere som vi har på kurs. Flere vil etterhvert se hvordan man kan bytte ut Excel-arkene med dynamisk tilkobling til datakilder. Dynamisk tilkobling er et eget tema som fortjener en egen post.

Hva var den viktigste driven for å bruke Power BI for deg?

Den viktigste komponenten da jeg begynte å bruke Power BI var tidsbesparelsen. Jeg har laget mange rapporter i løpet av min karriere, og en av de største problemstillingene jeg har stått ovenfor er at sluttbrukeren spør meg: «Kan du ikke bare endre denne grafen, og du forresten, jeg forstår ikke helt denne summeringen. Kan du forklare meg hva den inneholder?» Det er ikke alltid like enkelt å redigere i Excel, mens endringer i Power BI kan gjøres under et møte der sluttbrukeren er tilstede.

En annen tidstyv var å oppdatere rapporter fra måned til måned. Ofte ble dette gjort ved å hente ut data fra diverse systemer og kopiere de inn i en ny rapport. Deretter måtte rapporten editeres slik at den var oppdatert for den aktuelle måneden. Dersom jeg var litt uheldig var det mange Excel-ark som var knyttet sammen ved hjelp av hyperlenker, jeg måtte da gå gjennom disse og sjekke at alt fungerte som det skulle. Til slutt måtte jeg gjennomgå arket for å forsikre meg om at ingen av mine kollegaer hadde vært inne og tastet inn nye tall der jeg hadde laget funksjoner måneden tidligere. Ved å benytte meg av Power BI istedenfor Excel kunne jeg hente ut tallene, legge de i en mappe og trykke på «oppdater». Deretter endre et filter, og rapporten var klar for å bli presentert.

Jeg vil poengtere at overgangen til Power BI for deg som i dag er en Excel-bruker ikke er stor. Power BI er mye mer enn det som her blir presentert, og Power BI kan endre måten både du og hele organisasjonen din jobber. Jeg har for eksempel ikke fortalt om Power BI som en samarbeidsplattform, noe som er en stor del av løsningen. Excel har også blitt noe helt annet i løpet av de siste årene, og man referer ofte til Excel 2016 som «nye Excel». Mye av det man gjør i Power BI er også nå en integrert del av Excel.

Hva er målet for 2019 for Financial Insight teamet?

Vi har som mål i år å kurse flere Excel-brukere i Power BI, gjennom vår satsning på kompetanseutvikling for selskap som vi lanserer senere i år. Den store jobben med å bistå selskap og partnere med å digitalisere, automatisere og utvikle løsninger for fremtiden rundt finans er vi godt i gang med. Vi lanserer også vår egen plattform mot regnskapsbransjen, som gir regnskapsførere et verktøy til å utvikle forholdet til sine kunder. Så det er mye spennende som skjer fremover for oss i Financial Insight teamet.

Jeg har her lagt ved et eksempel for å vise noen av mulighetene som finnes i Power BI sett fra et finansielt perspektiv. I eksempelet under tar vi utgangspunkt i hovedboken fra regnskapssystemet.


Leave a Reply