I et intervju i Dagens Næringsliv deler Daglig leder i Ingraphic, Fredrik Knalstad sine tanker og erfaringer med Power BI, og hvorfor nettopp dette har blitt et satsningsområde for mange selskaper i dag.
Les hele intervjuet i Dagens Næringsliv av vår Daglig leder Fredrik Knalstad, om hvordan du kan bryte barrierer med visualisering av data.

Hva er Power BI som alle snakker om? I et intervju i Dagens Næringsliv deler Daglig leder i Ingraphic, Fredrik Knalstad sine tanker og erfaringer med Power BI, og hvorfor nettopp dette har blitt et satsningsområde for mange selskaper i dag.

Visualisering av data har ikke alltid vært prioritert, men mange selskaper ønsker nå å sette fokus på dette. Mange forstår nå, at det ikke er nok å bare dele data – man må fokusere på hvordan data fremstår visuelt og kommuniseres ut til selskapet. Det er her Power BI er et fantastisk verktøy! Med dette analyse- og visualiseringsverktøyet kan data gjøres om til forretningsinnsikt gjennom å lage gode visuelle rapporter og dashboards, som kan deles i hele organisasjonen.

Som Microsoft Gold-partner har vi i Ingraphic jobbet med Power BI siden det ble lansert. Med høy Power BI kompetanse hjelper Ingraphic små og store bedrifter med å kommunisere smartere med data. Dette kan være alt fra produksjon til finansielldata, til marked og salgsdata. Uavhengig av hva slags type data din bedrift ønsker å få frem og dele internt eller eksternt, bistår vi med alt fra hands-on konsulentbistand, til implementering og kompetanseheving for alle i selskapet gjennom ulike teknikker og teknologi. Gjennom vårt Power BI kompetansesenter tilbyr vi i dag et bredt spekter av tjenester for bedrifter som ønsker å ta i bruk Power BI og som allerede er godt i gang.

Les hele intervjuet her: https://ingraphic.storynews.no/

Leave a Reply