I en tid med mye usikkerhet er det nå enda viktigere å beholde dyktige medarbeidere og fortsette med kompetanseutvikling. IT-kompetanse er med på å åpne opp muligheter og sikre vekst for selskap i fremtiden. Kompetanse i Power BI og Power Platform gir bedrifter ny innsikt og innovative løsninger som kan være kostnadsbesparende og åpne opp for nye muligheter. Power BI og andre Power Platform tjenester er nyttig og spennende for både bedrifter og ansatte å lære seg mer om. Skap en attraktiv arbeidsplass ved å videreutvikle dine egne medarbeidere. Det skaper motivasjon, smartere samhandling og konkurransefortrinn i markedet!

1. Innsikt

Power BI gir nye muligheter for å kombinere læring og arbeid. Kompetanse i Power BI kan gi medarbeidere og bedrifter ny innsikt og innovative løsninger for fremtiden. Arbeidsplasser og den digitale utviklingen i dag, krever at medarbeidere har kompetanse til å ta i bruk digitale verktøy. Økt fokus på digital kompetanseutvikling er derfor en god investering for bedrifter.

2. Smartere samarbeid

Ved bruk at Power BI kan man oppnå bedre og smartere samarbeid på tvers av avdelinger. Fremstilling av data på en enkel og oversiktlig måte gjør at flere kan få innsikt og forståelse for bedriftens data. Power BI gjør det enklere å kommunisere data og flere kan delta i viktige beslutninger.

3. Motivasjon

Medarbeidere ønsker faglig utvikling og involvering på arbeidsplassen. Når du investerer i dine medarbeidere føler de seg mer verdsatt og det skapes mer lojalitet til selskapet. Med Power BI er mulighetene mange for kompetanseutvikling, medarbeiderinvolvering, i tillegg til effektivisering av arbeidsoppgaver. Kompetanseutvikling skaper motivasjon og sikrer faglig kompetanse som ruster selskap for den digitale fremtiden. Kompetanseutvikling er derfor en vinn-vinn situasjon for både selskapet og de ansatte.

4. Konkurransefortrinn

For bedrifter er høyt utdannede og kompetente medarbeidere et viktig konkurransefortrinn. Det er viktig for både arbeidsgivere og arbeidstakere å investere i kompetanseutvikling som gir motivasjon, bygger lojalitet, trygghet og tillit mellom partene. Det er derfor i begges interesse å øke medarbeidernes ferdigheter for å løse og mestre fremtidige arbeidsoppgaver.

Power BI kompetanse hos ansatte kan skape flere gevinster for virksomheter i form av: kostnadsreduksjoner, spart tid, forbedret produktivitet og innovasjon. På sikt lønner det seg å investere og videreutvikle egne medarbeidere fremfor nyansettelser. Det en betydelig mindre kostnad å utvikle egne medarbeidere, enn å rekruttere og lære opp nyansatte. Erstatning og nyansettelser er både tidkrevende og kostbart. Når medarbeiderne dine blir prioritert, skapes tillit og lojalitet til selskapet. Dette øker også sjansene for at de ønsker å bli værende i selskapet.

5. Attraktiv arbeidsplass

De fleste medarbeidere vet at de må jobbe med kontinuerlig kompetanseutvikling for å være ettertraktet i jobbmarkedet nå og i fremtiden. Ofte ser de etter støtte hos arbeidsgiver på dette området. Medarbeidere som ikke får mulighet til å utvikle seg internt i selskapet, vil fort forsvinne for bedre muligheter. For å beholde dyktige medarbeidere må de få utviklingsmuligheter internt. Dette vil skape motivasjon for å bli i selskapet, og bidra til bedriftens digitale utvikling.

Power BI kompetanse er ettertraktet og i vinden som aldri før. Via vårt Kompetansesenter får vi inn etterspørsler fra både ledere og ansatte som ønsker kursing og workshop for å lære mer om Power BI. Flertallet av de som kontakter oss er businessen i selskapet, ansatte som ser store muligheter med Power BI for selskapet og som ønsker gjennomslag for kompetanseutvikling internt i selskapet. Vårt råd til ledere er å møte medarbeidere, se deres behov og vær åpen for innspill. Ta gjerne kontakt med oss for å få mer informasjon om Power BI og hva dette kan gjøre for ditt selskap. Vær i forkant og skap en attraktiv arbeidsplass med fokus på kompetanseutvikling. Det er en kamp om de beste ressursene, og det er ingen tvil om at de attraktive arbeidsplassene tiltrekker seg de beste medarbeiderne.

Lurer på hvordan din bedrift kan komme igang med Power BI kompetanseutvikling?

Vi tilbyr kurs, workshops og support for alle bedrifter!

Kontakt oss i dag så vi kan hjelpe din bedrift i gang med Power BI.

Leave a Reply