Denne sommeren skal du kjøre Proof of Concept med Azure Synapse Analytics! Total cost of ownership (TCO) for systemer og tjenester blir viktige drivere for interne prosjekter som startes i 2020. Behovet for å senke TCO er viktig for å kunne investere mer i selskapets egne data og mulighetene som finnes i dataene. Med innebygde muligheter for integrasjon av data, forberedelse av data, maskinlæring og visualisering og ikke minst sømløs integrasjon med Power BI. Ser vi valg av Azure Synaps Analytics som en plattform for håndtering av data som vil gi en lavere TCO og gir en databerikelse som sårt trengt for mange selskap.

Følgende diagram viser et høyt nivå av en effektiv arkitektur for datascience ved bruka av Azure Synapse Analytics

Kombinasjonen av Azure Synapse Analytics og Power BI åpner spennende nye muligheter for å bygge bro mellom enorme mengder strukturerte eller ustrukturerte data og handlekraftig innblikk i dine data. Du kan opprette nye rapporter eller forbruke dine eksisterende Power BI-datasett og rapporter, alt innenfor Synapse ved ganske enkelt å koble Power BI- og Synapse-arbeidsområdene sammen.

 Azure Synapse gir en fantastisk oversikt over dine data på tvers av datavarehus og big data-analysesystemer. Med Azure Synapse forenkler ikke denne sømløse foreningen av datavarehus og big data ikke bare en virksomhets analyseplattform, men bryter også siloer som finnes i dag på grunn av team, data og ferdigheter. Ikke nok med det nå lanseres også Azure Synapse Link, en sky-native implementering av HTAP. Azure Synapse Link er en tjeneste som fjerner barrierene mellom Azure operasjonelle databasetjenester og Azure Synapse Analytics, og gjør det mulig for kunder å få innsikt fra sine sanntids transaksjonsdata som er lagret i sine operative databaser med et enkelt klikk, uten å håndtere bevegelse av data eller legge en belastning på systemer.

“Azure Synapse Analytics og Power BI, nå tilgjengelig i Public Preview. Dette vil gi mange nye muligheter når det kommer til å gjøre data tilgjengelig klare til å brukes i bedriften.”

Les mer om Azure Synapse Analytics

Behov for å gjøre en analyse for å se om Azure Synapse Analytics er noe for din bedrift? Eller lurer på muligheter rundt Proof of Concepts med Azure Synapse Analytics? Ta kontakt med oss!

Leave a Reply