Etter en tøff periode for mange norske bedrifter de siste månedene begynner nå samfunnet å åpne seg opp igjen. Dette er viktig for å holde norske bedrifter i gang , spesielt små og mellomstore bedrifter. De små og mellomstore bedriftene (SMB) utgjør mer enn 99 prosent av alle bedrifter i Norge. Mange lurer på hva som er veien videre og hvordan de enkelt kan utvikle et styringsverktøy som kan gi oversikt over dagens finansielle bilde.

For å bistå bedrifter har vi i Ingraphic utviklet en enkel budsjettmodell i Power BI som vi gjør tilgjengelig for alle bedrifter gratis. Denne modellen bruker  Excel som datakilde for å enkelt legge inn regnskapstall måned for måned. Ønsker du full automatisk integrasjon, ta kontakt her.

Ingraphic SMB Rapport

En rapport med det bedriften trenger

Å lese og forstå et resultatregnskap er ikke alltid så enkelt.  Inntekter vises som regel med negativt fortegn og det brukes mye fremmedord og begreper som man ikke bruker i dagligtale. I tillegg er man gjerne oppfordret til å lage et budsjett for å holde fokus på hva som skjer fremover. Deretter gjelder det å ha en enkel måte å se på faktiske regnskapstall mot budsjett, måned for måned, for å følge opp ulike deler av selskapets strategi. Budsjett og budsjettoppfølging er faktisk et av bedriftens viktigste styringsverktøy.

Hvem passer denne rapporten for?

Denne rapporten passer for mindre selskaper som bruker Excel til budsjettering og oppfølging av regnskapstallene sine. Det er en forutsetning at man kan ta ut faktiske regnskapstall, i form av en saldobalanse, per måned. Bruk inneværende år som minimum, ta gjerne med fjoråret for å ha et bedre sammenligningsgrunnlag. Rapporten er bygd opp etter SAF-T formatet. Dersom dere bruker en kontoplan utenfor denne standarden, så kan man enkelt gjøre en mapping i Excel-malen.

Hva mer gir denne løsningen?

Budsjettmodellen er bygd opp for å sammenligne faktiske regnskapstall innværende år mot budsjett og mot fjoråret. Rapporten viser de mest aktuelle KPI’ene og består av 6 sider med ulik fremstilling:

 • Oversikt, KPI’er og visualiseringer (se screenshot over)
 • Resultatregnskap i tabellform
 • Resultatregnskap i ulike grafer
 • Budsjettvarianse per regnskapskategori
 • Prognoseberegning, som basert på siste regnskapstall (faktiske tall hittil i år + budsjett ut året)
 • Enkel scenarioplanlegging hvor man kan endre driftsinntekter og/eller driftskostnader og se hvilken effekt det har på nøkkeltall i regnskapet

KPI’er i et resultatregnskap

Det er mange KPI’er i et resultatregnskap. Det gjelder å plukke ut de som er viktigst å følge opp for din bedrift. Vi vil trekke frem 5 KPI’er som vi vil anbefale alle selskap å følge opp:

 • Topplinjen – Driftsinntektene, bedriftens omsetning
 • Bruttofortjeneste – Omsetning minus varekostnader
 • Driftskostnader – Kostnader som kan knyttes direkte til daglig drift
 • EBIT – Resultat før renter og skatt
 • Bunnlinjen – Ordinært resultat

“Budsjett og budsjettoppfølging er faktisk et av bedriftens viktigste styringsverktøy. Kombiner dette med faktiske regnskapstall og forecast så har man grunnlaget for å ta smarte avgjørelser.”

Ellen JacobsenFinancial Insight Lead

Implementering av rapporten i Power BI

Ved å bruke Power BI i et self-service scenario hvor man selv produserer for egen innsikt, så er det ingen kost relatert. Vi har satt sammen denne rapporten slik at alle kan benytte SME rapport uten å betale for PRO funksjonalitet i Power BI. Dette betyr at man kun trenger en Power BI Standard lisens som er gratis.  Skal man dele rapporten med andre digitalt så påløper det Power BI PRO kost. Snakk med oss for hvordan din bedrift bør lisensiere Power BI hvis dere ønsker å utvide med flere brukere eller ønsker dynamisk integrasjon uten Excel.

Ønsker du bistand med implementering av SME rapporten eller generell bistand med finansiell innsikt for din bedrift?
Ta kontakt med oss her eller ring for en uforpliktende prat.

Request access to SMB Report template

Leave a Reply