Er kompetanseplanene i tråd med selskapets digitale mål og visjoner, og hvor hyppig bør de oppdateres?

Dagens situasjon har gjort at flere selskap i rekordfart har måtte snu seg rundt for å opprettholde og sikre drift som normalt. Den endrede jobbtilværelsen har gitt flere selskap en voldsom fart mot digitalisering, og behovet for å utnytte teknologi for å jobbe smartere og mer effektivt er i vinden som aldri før. Interessen for Self-Service produkter i Microsoft-stacken, som Power BI, Power Apps og resten av Power Platform produktene har hatt en enorm vekst. Dette er tjenester og verktøy som kan gi selskap verdifull innsikt, bedre samhandling og økt produktivitet.

Aktiv bruk av Power BI de siste 5 årene.

Aktiv bruk av Power Apps de siste 3 årene.

Self-Service produkter i vinden

Power Platform-tjenester er svært ettertraktet og selskap trenger ansatte som har kompetanse på disse områdene. Konkurransen om de beste hodene og behovet for IT-kompetanse er etterlengtet i de fleste selskap. Nylige undersøkelser viser at mange bedrifter fortsatt mangler viktig IT-kompetanse, samtidig kommer det frem at selskap mangler intern oversikt over ansattes kompetanse. Alt for lenge har det vært en strategi på å skaffe ny kompetanse til selskapet, fremfor «up-skilling» av egne ansatte. Kompetanse har i lang tid blitt sett på som en enkelt ingrediens, fremfor kapabiliteter. Hva er grunnen til dette? Vi tror dette henger sammen med at selskap ikke har god nok oversikt over ansattes kompetanse og dermed utelukker kompetanseheving som et alternativ. Dette resulterer i at selskap kan gå glipp av interne muligheter og at fokuset forblir på ny-rekruttering. Kartlegging av kompetanse i et selskap gjøres ofte lite og smalt, og tiltak for kompetanseheving brukes ofte for å dekke akutte behov – ikke de behovene selskaper har for å utvikle seg eller for å nå fremtidige mål. En kompetanseprofil gir en oversikt over ansattes kunnskap, ferdigheter og evner som er nødvendige for å utføre en god jobb nå og i fremtiden. Kartlegging og videreutvikling av kompetanseprofiler i selskapet kan avdekke hull i kompetanse og være redningen for fremtiden.

Når oppdaterte du sist dine ansattes kompetanseprofil, og er denne oppdatert etter selskapets mål og visjoner for fremtiden? Følger planen selskapets behov – både langsiktig og kortsiktig, for digitalisering av interne systemer eller for bruk av nye verktøy og tjenester? Teknisk kompetanse for fremtiden endres kontinuerlig og selskapet bør ha fokus på å opprettholde og videreutvikle denne kompetansen. For å gjøre dette anbefaler vi å revidere ansattes kompetanseplaner jevnlig over året, for eksempel hvert kvartal.

Behov for ny kompetanse må kartlegges opp mot de langsiktige behovene – ikke bare de kortsiktige. Når pandemien er over er det fortsatt kompetansemangel som venter i mange selskap.

En gjennomtenkt kompetanseplan 

Mange selskap er flinke til å ta initiativ og sender ansatte på kurs eller tilbyr andre aktiviteter for kompetanseheving. Det vi ofte spør kunder om er planen og forventningene som ligger bak å sende ansatte på kurs. Hvilken kompetanseprofil og nødvendig kompetanse skal de ansatte få ut av kurset? Dette er viktige spørsmål som bør kartlegges. Ofte opplever vi at det er mange gode initiativ både fra ledelse og ansatte, samtidig vet vi at flere lurer på verdien av å sende ansatte på kurs, og at flere er usikre på hvor mye man får ut av det. For å kunne måle effekten og se verdien av kursing har vi erfart at det bør utvikles en gjennomtenkt og god kompetanseplan for de ansatte som tydelig definerer forventninger, mål og krav.

Hvordan få en ansatt til å bli en god ressurs for selskapet?

Vi i Ingraphic ønsker å hjelpe selskap med å bygge bærekraftige profiler for fremtiden, som gjør ansatte til en ressurs i selskapet. Vi har stor tro på «up-skilling» av egne ansatte og ofte har selskap allerede flere ansatte med stort potensiale for kompetanseutvikling. En godt gjennomtenkt kompetanseplan som endres i takt med selskapet og digitaliseringen bør være i fokus. Teknologi er «ferskvare» å må videreutvikles og holdes vedlike i tråd med de digitale endringene som skjer, selskapets visjoner og mål for fremtiden. Ingraphic bistår i dag både store og små kunder med å sette opp en strategi for kompetanseheving i Microsoft-stacken; Power Platform, Azure, Microsoft 365 og tilhørende tjenester som står i stil med selskapets behov. I samarbeid med kunden settes kursstrategi og kursplan etter ansattes profiler og ønsket kompetanse. En god kursplan mener vi er nøkkelen for å jobbe målrettet og kontinuerlig med kompetanseheving. Kursplanene følger et satt tidsforløp med kurs og workshops og kan enkelt justeres underveis. Som en del av kursplanen hjelper vi ansatte med å sette delmål slik at man får en stigende læringskurve, føler mestring og ikke minst når de kompetansemål som selskapet vil få stor verdi av. Ta kontakt med oss i dag for å vite mer om hvordan vi sammen kan bygge opp kompetansen i din bedrift.

Klarer bedriftens ansatte å henge med på teknologibølgen?

Kompetansesenter

Kompetanseutvikling for alle bedrifter

Ingraphic har lansert et eget kompetansesenter, utviklet for selskap som ønsker å løfte sin kompetanse i Microsoft-stacken; Power Platform, Azure, Microsoft 365 og tilhørende tjenester. Har din bedrift medarbeidere som trenger mer kompetanse rundt disse produktene og tjenestene? Vårt kompetansesenter består av flere instruktørkurs, workshops og support fra nybegynner- til avansert nivå. Med kompetanse i Self-Service produkter fra Mircosoft-stacken kan flere i selskapet være med på å utvikle smarte løsninger som gir bedre innsikt, samhandling og økt produktivitet. Ingraphic setter søkelys på personlig utvikling i felleskap gjennom våre kurstilbud. Våre sertifiserte instruktører har bred kompetanse og erfaring innen Microsoft-stacken; som Power Platform, Azure, Microsoft 365 og tilhørende tjenester. 

Lurer du på hvordan din bedrift kan komme i gang med digital kompetanseutvikling?

Vi tilbyr kurs, workshops og support for alle bedrifter!
Kontakt oss i dag så vi kan hjelpe din bedrift i gang.

Maiken Tangen, Lead  Kompetansesenter

Leave a Reply