Hvor brukes selskapsdata i bedriften? Nesten alle selskap har data spredt i forskjellige systemer, motstridende datastrømmer og manglende dataeierskap. Dette kan føre til både svak tillit til dataene og en inkonsekvent forståelse informasjon man sitter på. Generelt har dette vært et utfordrende område og et område som mange bedrifter har måtte se på  løsninger med mindre fleksebilitiet, intill nå. 3 Desember lanserte Microsoft Azure Purview, en enhetlig datastyringstjeneste som hjelper organisasjoner å oppnå fullstendig forståelse av dataene deres.

Azure Purview hjelper deg med å oppdage all data på tvers av organisasjonen din,  uansett hvor den er lagret: lokalt, på tvers av skyer, i SaaS-applikasjoner og i Microsoft Power BI.

Azure Purview automatiserer oppdagelsen av data,  katalogiserer innhold samtidig som den minsker risikoen for overtredelse av Personvern og GDPR. Purview hjelper bedriften din med å kartlegge alle dataene dine, uansett hvor de ligger, og gir en ende-til-ende overiskt over all data.

Kombinasjonen av Azure Synapse Analytics og Azure Purview gir organisasjoner mulighet til å utvikle mulighetene i dataene for å oppnå både analytisk og prediktiv kraft.

Azure Purview er integrert med Microsoft Information Protection, noe som betyr at du kan bruke de samme følsomhetsetikettene som er definert i Microsoft 365 Compliance Center. Med Azure Purview kan du se dataområdet pivotere på klassifiseringer og merking og detaljere eiendeler som inneholder sensitive data på tvers av lokasjoner, flere skyer og flere kanter.

“En datastyringsløsning er nødvendig for å vite hvor all data ligger, en bedrift som ikke vet hvor dataene deres er , vil få problemer med den teknologiske utviklingen.”

Les mer om Azure Purview

Fra 3 Desember til 28 Februrar kan bedrifter teste Azure Purview gratis.

Ta kontakt med oss i Ingraphic for en demo eller Proof of concept  implementering av Azure Purview, og se om dette kan hjelpe ditt selskap med utfordringer rundt data governance.

Leave a Reply