Utvikling av neste generasjons dataplattform for samhandling, analyse og innsikt.

En moderne dataplattform som kombinerer datateknologi og kompetanse? Bruk av data for bedre samhandling, analyse og avansert innsikt utvikler seg med lysets hastighet. Håndtering av selskapsdata og valg av tilhørende dataplattformarkitektur er et viktig element som avgjør hvordan selskap jobber med data i fremtiden. Teknologien utvikler seg raskt, mulighetsbilde og hva man kan gjøre med data har økt de siste årene og flere bedrifter ser verdien i hvordan data kan håndteres smartere. En god dataplattform som er tilpasset fremtidig bruk og behov er nøkkelen til å kunne utvikle nye ideer og tjenester.

For oss i Ingraphic handler det om hvordan man ønsker å benytte data inn mot forskjellige deler av organisasjonen på tvers av kompetanse og fagområder. Etter hvert som de digitale behovene øker blant bedrifters brukere og kunder, vil også behovet for data og tilgang til data stå høyt på agendaen til mange selskap. Derfor er det viktig at i valget med utvikling av en dataplattform velger en plattform som er elastisk og kan utvides og utvikles i tråd med den utviklingen som bedriften har. Vi i Ingraphic har fokus på utvikling av dataplattformer som tilpasses bedriftens egne behov og de digitale strategiene som selskapet har. Ved å benytte kjernekomponenter i våre prosjektet utvikler vi dynamiske arkitekturer sammen med våre kunder som tilpasses med den utviklingen våre kunder har.

Vårt mål er å utvikle smarte plattformer som knytter data og mennesker sammen, det er da vi kan forbedre våre rutiner, prosesser og drive utviklingen av selskapet videre. Front to back.

Christian FøsundTeam Lead Enterprise & Data Platform

Leave a Reply