Covid-19 har definitivt endret måten vi jobber på, og digitalisering i bedrifter har skutt i været! Bare i løpet av det siste året har flere år med etterslep av digitaliseringsverktøy blitt tilgjengelig for bedriftens brukere, og etterspørselen etter data har økt i tråd med økt kompetanse på digitale verktøy. Hvordan skal selskap angripe dette? Det siste året har Ingraphic jobbet med dette konseptet og utviklingen av rammeverk, ved bruk av Azure Synapse Analytics for å kombinere teknologi, roller og prosesser. Målet er å kunne tilgjengeliggjøre kvalitetsdata for “Self-Service”-forbruk, som igjen kan gi databerikelse og bidra til økt innovasjon.

– Ambisjonen vår har alltid vært å utvikle løsninger som gir sluttbruker bedre innsikt og forståelse av egne data. Hensikten med slike løsninger er å tilrettelegge for videreutvikling av bedriften. Siden oppstarten har vi tilegnet oss domenekompetanse og utviklet tekniske løsninger som gjør at kundene kan ta faktabaserte beslutninger, sier Christian Føsund, Head of Enterprise & Data Platform i Ingraphic. I dag har selskapet 11 ansatte som bistår med rådgivning, utvikling og implementering av løsninger basert på Microsoft Data Platform og Power Platform. I tillegg tilbyr selskapet tjenester innen drift, support og kompetanseutvikling gjennom tjenestebaserte løsninger.

Christian FøsundTeam Lead Enterprise & Data Platform

Ligger i forkant av utviklingen
Selskapet ble etablert med tung kompetanse innen håndtering av selskapsdata og relaterte systemer for dataforvaltning.
– Da Power BI ble lansert ga det sluttbrukere helt nye muligheter for visualisering, innsikt og ikke minst samhandling. Vi var opptatt av å besitte kompetanse på denne teknologien så tidlig som mulig for å kunne bistå med både teknisk rådgivning og «Data Governance», sier Føsund.

Service Delivery Manager i Ingraphic, Maiken Tangen forteller at de fleste kjenner selskapet gjennom utvikling og
kompetanse på Microsoft Power Platform, men at de også jobber mye med «back-end» på kundens plattformer.
– Vi bistår med strukturering og håndtering av data tilpasset bedriftens eksisterende organisering og lokalisering. I slike prosesser er Azure og tilhørende tjenester viktige komponenter gjennom hele løpet fra uthenting og strukturering til visualisering og analyse. I dag går vi «all inn»
på bruk av spesielt Microsoft Synapse og Cosmos DB for å utvikle fleksible dataplattform for kundene. Løsningene gjør at sluttbruker enkelt kan lage modeller i Power BI, utvikle apper i Power Apps, eller automatisere prosesser i Power Automate, sier Tangen.

Tilrettelegger for innovasjon
Hun peker på muligheten for datadreven innovasjon og tjenesteutvikling som den viktigste verdien for kunden. Vi tilrettelegger for at sluttbruker kan utvikle egne løsninger og skape nye innovative tjenester. Dette handler om å finne ut hva sluttbruker trenger av verktøy, og å hjelpe de med å bruke egen fagkompetanse på en ny og innovativ måte. Hun har sett hvordan stadig flere sluttbrukere ser verdien av å bruke tjenester på Microsoft Power Platform. Den siste tiden har vi sett en vanvittig vekst i bruken av «Self-Service»-verktøy blant sluttbrukere. Utfordringene oppstår når sluttbruker utvikler løsninger som «tar av» internt, og IT-avdelingen må ta standpunkt til sikkerhet, kvalitet og det operasjonelle rundt løsningene. Siden det er mye kompetanse i alle bedrifter, er vi opptatt av å legge til rette for god samhandling mellom sluttbruker og den tekniske delen av organisasjonen, sier hun.

Universalverktøy for innsikt
Selskapet har levert dataplattformer, visualiseringsløsninger,
innsiktsrapporter og kundeportaler for store og små
bedrifter innen industri, olje & gas, energi, finans og IT.

«Proof of Concept»
Hun forteller at kunden vil ha løsningen klar om to uker, ikke to måneder, og at Ingraphic bruker «agile»-prosesser for raskere utvikling. Gjennom å følge dataflyten gjennom alle stadier i et selskap kan vi knytte dette sammen som en «rød tråd». Sammen med kunden leverer vi prosjekter med vekt på rask utvikling av PoC (Proof of Concept) og MVP (Minimal Viable Product). Fordelen med vår strategi og standardiserte løsninger er at vi raskere kan levere verdi for sluttbruker. Slike prosesser handler også om hvordan man kan bruke innsikten og hvordan man eventuelt må gjøre endringer i
dataflyten. Vi jobber derfor bakover i «stacken» til kunden og bruker ekspertene våre i de ulike fasene i prosjektet, sier hun.

Vi jobber med alt fra strukturering av datastrømmer fra sensorer i produksjonsbedrifter og rapporteringskanaler for regnskapsførere, til innsiktspakker for Office 365. Innsiktsløsninger er spesielt aktuelt nå siden flere bruker Teams, SharePoint og andre skybaserte løsninger fra hjemmekontoret. I tillegg til oversikt over forbruk sørger vi også for at alt skjer i henhold til interne retningslinjer og «Governance», sier hun.

Maiken TangenService Delivery Manager

Ingraphic er opptatt av å hjelpe kundene med videreutvikling, drift og forvaltning av tjenestene.
– Gjennom tjenesten Ingraphic Operations bistår vi med de operasjonelle behovene rundt drift og forvaltning. Sammen med Arrows spisskompetanse på lisenser kan vi hjelpe kunder med valg og bruk av en rekke skybaserte tjenester.

Opptatt av kompetanseheving
Ingraphic har eget kompetansesenter som tilbyr kurs og workshops for tjenester i Power Platform, Azure og Office 365.
– Vårt fokus er å dele kompetanse og erfaringer slik at kundene kan bruke verktøyene mer effektivt. Som et ledd i utvikling av kompetanse og tekniske ferdigheter hos sluttbrukere, tilbyr vi løpende support og rådgivning gjennom tjenesten Q&A. På denne måten er vi en sparringspartner gjennom hele prosessen. Vi vet at det alltid dukker opp spørsmål i etterkant og da er det fint å ha enkel tilgang på tjenester og bistand, avslutter Tangen.

Siden digitaliseringsbølgen startet i fjor, sitter selskap med et etterslep på “Data Governance”. Spesielt hvordan de skal tilby data til sluttbrukere. Kontakt oss for gratis workshop og lær om hvordan ditt selskap ved bruk av ulike verktøy kan forbedre “Data Management” og ikke minst, legge til rette for datastrømmer til “Self-Service”-forbruk.

Leave a Reply