Vi er stolte over å kunngjøre at Ingraphic har blitt anerkjent som Azure Innovation Partner of the Year 2021 finalist av Microsoft Norge. Microsoft Azure er en av de ledende cloud plattformene for å utvikle, teste, distribuere og administrere applikasjoner og tjenester. Alt gjennom Microsoft-administrerte datasentre. Sammen med selskap som Capgemini, Cognite, Bouvet ASA, Knowit og Crayon,  er Ingraphic anerkjent som en ledende aktør innen utvikling av innovasjon i Azure av Microsoft Norge.

Dette er fantastisk moro for et selskap som Ingraphic. Vi jobber hver dag med å utvikle nye innovative løsninger basert som treffer bedrifters kjernevirksomhet. Med vårt rammeverk og kompetanse er målet vårt å hjelpe bedrifter i måten de jobber og kommuniserer med data internt og eksternt. Denne kåringen bekrefter det vi gjør i Microsoft Azure og tilhørende plattformer blir sett. Noe som er veldig moro for alle oss i Ingraphic. Så må vi sende en takk til våre kunder som gir oss den tilliten og lar oss få være med som en aktiv partner og rådgiver. Så må vi få gratulere Crayon som årets Azure Innovation Partner Winner. Neste år så går Ingraphic for gull.

Fredrik KnalstadCEO

Hvordan jobber vi for å utvikle produkter, løsninger og tjenester i Microsoft Azure?

 Kontinuerlig utvikling

Ingraphic er en teknologibedrift som leverer dataplattform og visualiseringsløsninger til våre kunder og partnere. Med vårt rammeverk og kompetanse er målet vårt å hjelpe bedrifter i måten de jobber og kommuniserer med data internt og eksternt. Et viktig ledd i dette er at vi bidrar tidlig i prosessen med rådgivning rundt strategi og valg som bedriften bør gjøre basert på de behovene og utviklingen som bedriften ønsker. Deretter starter vi et løp hvor vi jobber med kunden igjennom alle fasene av utvikling, drift og forankring. Til slutt ser vi på hvordan forvaltningen og samhandlingen fungerer, internt og eksternt.

Ingraphic har som mål å bidra i mange ledd for å sikre kvalitet in leveransen.

Arkitekturer og Design

Et viktig element i Ingraphic sin strategi rundt utvikling av nye innovative løsninger i Microsoft Azure, er gode informative arkitektur og prosess tegninger. Ved å kommunisere med tydelige tegninger og illustrasjoner får alle involverte i et prosjekt god oversikt over utviklingen og prosessflyten. Slik at alle forstår hvilke elementer som utgjør produktet eller tjenesten. Gjennom gode templates og referanse arkitekturer så utvikler vi kjapt smarte løsninger som gir alle en bedre forståelse av hva som er målet. Vårt fokus er å ha full oversikt over hvilke løsninger som finnes i Microsoft Azure, slik at vi kan benytte de smarteste tjenestene for rask utvikling.

Low Code vs Custom Code

Mange selskap har gjort seg et valg i form av hvilke plattformer de skal benytte i utviklingen av nye tjenester og digitale løsninger. Om behovet er internt eller eksternt er med på å avgjøre hvilken retning man ønsker å gå. Et element som ofte avgjør retningen, er hvilken kompetanse som finnes i bedriften. I utviklingsprosjekter som Ingraphic kjører, ser vi på hvilken kompetanse som finnes internt og hvilket kravspekk som ligger til grunn. Basert på dette kan vi se om det skal benyttes low code prinsipper gjennom Power Platform eller custom code gjennom ren utvikling i ønsket rammeverk. Felles for begge er at vi benytter Microsoft Azure og Iaas, Pass og Saas mulighetene som finnes og bygger ny logikk på toppen.

Ønsker du å vite mer om Ingraphic?

Leave a Reply