Innsiktsportal for kunder og leverandører

En oppsummering av fordelene med å dele data gjennom en innsiktsportal med dine kunder og leverandører.

HVA ER EN INNSIKTSPORTAL?

En innsiktsportal er en digital plattform som gir kundene tilgang til relevante og oppdaterte data om deres forbruk, ytelse, markedsandel, konkurrenter, trender og anbefalinger. En innsiktsportal kan være en del av en større kundeportal, eller en selvstendig løsning som integreres med andre systemer. Ved å dele data igjennom en portal har man mulighet til å kommunisere med en målgruppe raskt og enkelt.
La oss gå litt igjennom fordelene med å dele innsikt med kunder og leverandører.

HVORFOR DELE DATA OG INNSIKT MED KUNDER OG LEVERANDØRER?

Å dele data med kundene gjennom en innsiktsportal har flere fordeler, både for kundene og for leverandør. Her er noen av dem:

• Økt kundetilfredshet: Kundene får verdifull innsikt som hjelper dem å ta bedre beslutninger, optimalisere sin drift, øke sin konkurransekraft og oppnå sine mål. De føler seg mer verdsatt og ivaretatt, og får en bedre kundeopplevelse.

• Styrket kunderelasjon: Ved å dele data med kundene viser man at man har tillit til dem, og at man er transparent og åpen. Dette skaper et grunnlag for et sterkere samarbeid, mer lojalitet og mer gjensidig nytte. Man kan også bruke dataene til å skape mer personlig og relevant kommunikasjon med kundene, og tilby dem skreddersydde løsninger.

• Økt mersalg og kryssalg: Ved å dele data med kundene kan man også identifisere nye muligheter for å tilby dem mer eller andre produkter eller tjenester som passer deres behov og interesser. Man kan bruke dataene til å vise kundene hvordan de kan få mer verdi ut av det de allerede kjøper, eller hvordan de kan løse nye utfordringer eller utnytte nye muligheter.

• Redusert churn og økt levetid: Ved å dele data med kundene kan man også redusere risikoen for at de forlater eller bytter leverandør. Man kan bruke dataene til å overvåke kundenes tilfredshet, engasjement, lojalitet og tilbøyelighet til å anbefale. Man kan også bruke dataene til å forutse og forebygge churn, og til å iverksette tiltak for å øke kundenes levetid og verdi.

HVORFOR VIL KUNDER HA EN INNSIKTSPORTAL?

  • Bedre beslutningsstøtte: En innsiktsportal gir kundene tilgang til data som er relevante, oppdaterte og pålitelige, noe som hjelper dem med å ta informerte og raske beslutninger om deres forretning. Kundene kan også få anbefalinger basert på dataene, som kan gi dem konkurransefortrinn og optimalisere deres resultater.
  • Økt kundetilfredshet og lojalitet: En innsiktsportal viser kundene at leverandøren bryr seg om deres suksess, og at de er villige til å investere i å gi dem verdi utover det vanlige produktet eller tjenesten. En innsiktsportal kan også forbedre kundens opplevelse, ved å gjøre det enklere og mer praktisk for dem å få tilgang til og bruke dataene. En innsiktsportal kan dermed øke kundens tillit, tilfredshet og lojalitet overfor leverandøren.
  • Redusert kostnad og tid: En innsiktsportal sparer kundene for kostnad og tid som ellers ville gått med til å samle, lagre, analysere og rapportere data på egen hånd, eller til å be om data fra leverandøren. En innsiktsportal gjør også dataene mer tilgjengelige og brukervennlige, slik at kundene kan spare tid på å lete etter og tolke dataene. En innsiktsportal kan dermed bidra til å redusere kundens totale eierskapskostnad (TCO) og øke deres avkastning på investering (ROI).

FORDELER MED Å HA EN INNSIKTSPORTAL UTVIKLET PÅ TOPPEN AV MICROSOFT FABRIC og POWER BI

  • Tilpasningsdyktighet og skalerbarhet: Power BI er en skybasert løsning som kan skreddersys til ulike kunders behov, preferanser og mål. Man kan lett lage og endre interaktive dashbord, rapporter og analyser som viser kundens data på en engasjerende og informativ måte. Power BI har også et bredt utvalg av tilkoblinger til ulike datakilder, noe som gjør det mulig å samle og kombinere data fra forskjellige systemer og plattformer.
  • Selvbetjening og samarbeid: Power BI gir kundene muligheten til å utforske, filtrere og visualisere dataene selv, uten å være avhengig av leverandørens hjelp eller ventetid. Kundene kan også dele og kommentere dataene med andre interessenter, både internt og eksternt, og samarbeide om å finne innsikter og løsninger. Power BI har også innebygde sikkerhetsfunksjoner som gir leverandøren kontroll over hvem som har tilgang til hvilke data, og hvordan de kan bruke dem.
  • Konkurransefortrinn og innovasjon: Power BI er en ledende løsning innen business intelligence, som gir leverandøren et konkurransefortrinn i markedet. Ved å bruke Power BI, kan leverandøren tilby kundene en moderne, brukervennlig og kraftfull innsiktsportal som skiller seg ut fra konkurrentene. Power BI har også kontinuerlig utvikling og forbedring, noe som gjør det mulig for leverandøren å holde seg oppdatert med de nyeste trendene og funksjonene innen dataanalyse og visualisering.

HVORDAN KOMME I GANG MED EN INNSIKTSPORTAL?

For å komme i gang med en innsiktsportal, må man først definere hvilke data man vil dele med kundene, og hvordan man vil presentere dem. Man må også velge en passende plattform som kan håndtere dataene, og som er brukervennlig, sikker og skalerbar. Man må også sørge for at dataene er kvalitetssikret, oppdatert og tilgjengelig. Til slutt må man markedsføre og lansere innsiktsportalen til kundene, og følge opp med opplæring, support og forbedring.

Vi i Ingaphic har utviklet en innsiktsportal som lar deg vise dine kunder verdifulle data om deres forbruk, adferd, preferanser, tilbakemeldinger og mer. Med vår innsiktsportal kan du øke din kundetilfredshet, lojalitet, levetid og verdi, samtidig som du reduserer churn og kostnader. Vår innsiktsportal er enkel å bruke, sikker, skalerbar og tilpasset dine behov.

Kontakt oss i dag for å få en gratis demo av vår innsiktsportal, og se selv hvordan den kan forbedre din kundeopplevelse og din konkurransekraft.

Ønsker du å vite mer om Ingraphic?

Join the discussion One Comment

Leave a Reply