Teknologi

Teknologi

Fremtidsrettet data plattform

Fremtidsrettet data plattform

Ser din bedrift behovet for en dataplattform tilpasset de behovene bedriften har i dag og lurer på veien videre?

Bruk av data for bedre samhandling, analyse og avansert innsikt utvikler seg med lysets hastighet. Håndtering av selskapsdata og valg av tilhørende dataplattformarkitektur er et viktig element som avgjør hvordan selskap jobber med data i fremtiden. Teknologien utvikler seg raskt, mulighetsbilde og hva man kan gjøre med data har økt de siste årene og flere bedrifter ser verdien i hvordan data kan håndteres smartere. En god dataplattform som er tilpasset fremtidig bruk og behov er nøkkelen til å kunne utvikle nye ideer og tjenester.

For oss handler det om hvordan man ønsker å benytte data inn mot forskjellige deler av organisasjonen på tvers av kompetanse og fagområder. Etter hvert som de digitale behovene øker blant bedrifters brukere og kunder, vil også behovet for data og tilgang til data stå høyt på agendaen til mange selskap. Derfor er det viktig at i valget med utvikling av en dataplattform velger en plattform som er elastisk og kan utvides og utvikles i tråd med den utviklingen som bedriften har. Vi i Ingraphic har fokus på utvikling av dataplattformer som tilpasses bedriftens egne behov og de digitale strategiene som selskapet har. Ved å benytte kjernekomponenter i våre prosjektet utvikler vi dynamiske arkitekturer sammen med våre kunder som tilpasses med den utviklingen våre kunder har.

Ser din bedrift behovet for en dataplattform tilpasset de behovene bedriften har i dag og lurer på veien videre

Bruk av data for bedre samhandling, analyse og avansert innsikt utvikler seg med lysets hastighet. Håndtering av selskapsdata og valg av tilhørende dataplattformarkitektur er et viktig element som avgjør hvordan selskap jobber med data i fremtiden. Teknologien utvikler seg raskt, mulighetsbilde og hva man kan gjøre med data har økt de siste årene og flere bedrifter ser verdien i hvordan data kan håndteres smartere. En god dataplattform som er tilpasset fremtidig bruk og behov er nøkkelen til å kunne utvikle nye ideer og tjenester.

For oss handler det om hvordan man ønsker å benytte data inn mot forskjellige deler av organisasjonen på tvers av kompetanse og fagområder. Etter hvert som de digitale behovene øker blant bedrifters brukere og kunder, vil også behovet for data og tilgang til data stå høyt på agendaen til mange selskap. Derfor er det viktig at i valget med utvikling av en dataplattform velger en plattform som er elastisk og kan utvides og utvikles i tråd med den utviklingen som bedriften har. Vi i Ingraphic har fokus på utvikling av dataplattformer som tilpasses bedriftens egne behov og de digitale strategiene som selskapet har. Ved å benytte kjernekomponenter i våre prosjektet utvikler vi dynamiske arkitekturer sammen med våre kunder som tilpasses med den utviklingen våre kunder har.

Løsningsforslag som gjenspeiler strategien

Utvikling av dataplattformer krever at man har en plan, en strategi, en retning bedriften ønsker å gå for hvordan man ønsker å jobbe med informasjon i fremtiden. Men det er ikke alle som er der, hva gjør man da?
Sammen med våre kunder utvikler vi gode løsningsforslag og design som er basert på gode arkitekturprinsipper og bestepraksiser. Kombinert med forretningsbehov som bedrifter har i dag og i fremtiden, tilpasser vi løsninger som kan følge den utviklingen bedriften, avdeling eller teamet har.

Løsningsforslag som gjenspeiler strategien

Utvikling av dataplattformer krever at man har en plan, en strategi, en retning bedriften ønsker å gå for hvordan man ønsker å jobbe med informasjon i fremtiden. Men det er ikke alle som er der, hva gjør man da?
Sammen med våre kunder utvikler vi gode løsningsforslag og design som er basert på gode arkitekturprinsipper og bestepraksiser. Kombinert med forretningsbehov som bedrifter har i dag og i fremtiden, tilpasser vi løsninger som kan følge den utviklingen bedriften, avdeling eller teamet har.

Arkitektur som løser forretningsbehov

Gode arkitekturer og løsningsforslag løser ofte forretningsbehov og gir grunnlaget for å jobbe smartere med data og skape Innovasjon. Gjennom gode tekniske arkitekturer utvikler vi standarder og praksiser som kan implementeres fra SMB til Enterprise selskap alt avhengig av hvilke behov man har og hvilken kompetanse bedriften besitter. Vi i Ingraphic utvikler løsninger som bygger på sikkerhet, tekniske krav, funksjonalitet og muligheter. Gjennom gode arkitekturer løser vi forretningsbehov samtidig som vi ivaretar disse prinsippene.

Arkitektur som løser forretningsbehov

Gode arkitekturer og løsningsforslag løser ofte forretningsbehov og gir grunnlaget for å jobbe smartere med data og skape Innovasjon. Gjennom gode tekniske arkitekturer utvikler vi standarder og praksiser som kan implementeres fra SMB til Enterprise selskap alt avhengig av hvilke behov man har og hvilken kompetanse bedriften besitter. Vi i Ingraphic utvikler løsninger som bygger på sikkerhet, tekniske krav, funksjonalitet og muligheter. Gjennom gode arkitekturer løser vi forretningsbehov samtidig som vi ivaretar disse prinsippene.

Microsoft Fabric

SaaS plattform designet for å møte de komplekse behovene til Selskap, avdelinger og team.

Robust dataplattform designet for å møte de komplekse behovene til moderne IT-landskap for bedrifter, avdelinger og team. Microsoft Fabric Data Platform er utformet for moderne IT, og tilbyr sømløs dataintegrering, administrasjon og overvåking. Dette sikrer rask, pålitelig og skalerbar datalevering for analyse-, datavitenskaps- eller maskinlæringsprogrammer.

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

SaaS plattform designet for å møte de komplekse behovene til Selskap, avdelinger og team.

Robust dataplattform designet for å møte de komplekse behovene til moderne IT-landskap for bedrifter, avdelinger og team. Microsoft Fabric Data Platform er utformet for moderne IT, og tilbyr sømløs dataintegrering, administrasjon og overvåking. Dette sikrer rask, pålitelig og skalerbar datalevering for analyse-, datavitenskaps- eller maskinlæringsprogrammer.

Microsoft Fabric

Gratis workshop

Bli kjent med Fabric og mulighetene i plattformen

Behovet for data i et selskap, avdeling eller team er stort, men ofte vanskelig å forstå hvordan man skal gå frem og løse behovene. I denne workshopen går vi igjennom hva plattformen er og hvordan Fabric løser markedets behov med en integrert tilnærming. Vi går igjennom komponenter, inkludert en ende-til-ende demo som viser hvordan det integreres for de forskjellige organisasjonsrollene.

Last ned Agenda

Fabric Governance Assessment

Teknisk analyse for å sikre implementering, adopsjon og vekst

Assessment er Ingraphic sin standard for kartlegging og strategisk implementering av Microsoft Fabric og tilhørende komponenter og tjenester. Målet med assessment er å støtte opp under de behovene selskap, avdelinger eller forretningsområder har rundt implementering av Microsoft Fabric. Etter en assessment blir det presentert et resultat som gir grunnlaget for å gå videre med implementering av Microsoft Fabric i bedriften.

Last ned Agenda

Gratis workshop

Bli kjent med Fabric og mulighetene i plattformen

Behovet for data i et selskap, avdeling eller team er stort, men ofte vanskelig å forstå hvordan man skal gå frem og løse behovene. I denne workshopen går vi igjennom hva plattformen er og hvordan Fabric løser markedets behov med en integrert tilnærming. Vi går igjennom komponenter, inkludert en ende-til-ende demo som viser hvordan det integreres for de forskjellige organisasjonsrollene.

Last ned Agenda

Fabric Governance Assessment

Teknisk analyse for å sikre implementering, adopsjon og vekst

Assessment er Ingraphic sin standard for kartlegging og strategisk implementering av Microsoft Fabric og tilhørende komponenter og tjenester.
Målet med assessment er å støtte opp under de behovene selskap, avdelinger eller forretningsområder har rundt implementering av Microsoft Fabric.
Etter en assessment blir det presentert et resultat som gir grunnlaget for å gå videre med implementering av Microsoft Fabric i bedriften.

Last ned Agenda

Azure Synapse Analytics

Fokus på Governance og Data Management?

Med Azure Synapse Analytics kan du utvikle en plattform som er strømlinjeformet, skalerbar, elastisk og kostnadseffektiv. Legg til rette for Self-Service-funksjonalitet, slik at bedriftsbrukerne kan ta de riktige beslutningene. Azure Synapse letter naturlig samarbeid og legger til rette for videre deling av data til utvikling av applikasjoner og plattformer som Microsoft Power Platform.

Azure Synapse

Gratis workshop

Hvordan håndtere bedriftens datastrømmer med Azure Synapse?

Selskap besitter mye verdifull data, men mangler ofte viktig innsikt for å gjøre gode analyser og beslutninger basert på data. En kjent utfordring er å samle og håndtere store datastrømmer fra ulike kilder, både ustrukturerte og strukturerte data. I denne 1 times workshop'en ser vi på hvordan man gjennom Azure Synapse kan få en ubegrenset skalerbar og analytisk plattform som gir deg grunnlaget du trenger for gode analyser og smarte beslutninger.

Last ned Agenda

Webinar

Økt innovasjon med Data Governance og Self-Service

Hvordan legge til rette for Self-Service og god Governance-kultur gjennom bruk av Azure Synapse? Flere selskap invester i verktøy som Microsoft Power Platform for å legge til rette for innsikt og innovasjon. I dette webinaret går Ingraphic gjennom hvordan bruk av Azure Synapse og mulighetene som finnes mot Microsoft Power Platform med fokus på Self-Service og Governance.

Gå til webinar

Azure Synapse Analytics

Fokus på Governance og Data Management?

Med Azure Synapse Analytics kan du utvikle en plattform som er strømlinjeformet, skalerbar, elastisk og kostnadseffektiv. Legg til rette for Self-Service-funksjonalitet, slik at bedriftsbrukerne kan ta de riktige beslutningene. Azure Synapse letter naturlig samarbeid og legger til rette for videre deling av data til utvikling av applikasjoner og plattformer som Microsoft Power Platform.

Azure Synapse

Gratis workshop

Hvordan håndtere bedriftens datastrømmer med Azure Synapse?

Selskap besitter mye verdifull data, men mangler ofte viktig innsikt for å gjøre gode analyser og beslutninger basert på data. En kjent utfordring er å samle og håndtere store datastrømmer fra ulike kilder, både ustrukturerte og strukturerte data. I denne 1 times workshop’en ser vi på hvordan man gjennom Azure Synapse kan få en ubegrenset skalerbar og analytisk plattform som gir deg grunnlaget du trenger for gode analyser og smarte beslutninger.

Last ned Agenda

Webinar

Økt innovasjon med Data Governance og Self-Service

Hvordan legge til rette for Self-Service og god Governance-kultur gjennom bruk av Azure Synapse? Flere selskap invester i verktøy som Microsoft Power Platform for å legge til rette for innsikt og innovasjon. I dette webinaret går Ingraphic gjennom hvordan bruk av Azure Synapse og mulighetene som finnes mot Microsoft Power Platform med fokus på Self-Service og Governance.

Gå til webinar

Azure Cosmos DB

Enhver web-, mobil-, spill- og IoT-applikasjon som trenger å håndtere enorme mengder data, leser og skriver på global skala med nesten reelle responstider for en rekke data, vil dra nytte av Cosmos DBs garanterte høye tilgjengelighet, høye gjennomstrømning, lave ventetid og avstemmelig konsistens. Azure Cosmos DB brukes til å bygge IoT og telematikk, detaljhandel og markedsføring, spill og nett- og mobilapplikasjoner.

Cosmos DB

Gratis workshop

Oppnå lav ventetid og høy datatilgjengelighet for dine tjenester

Det stilles store krav til oppe- og responstid for applikasjoner i dag. For å oppnå lav ventetid og høy datatilgjengelighet, så må instanser av applikasjonene distribueres i datasentre som er nær sluttbrukerne. I tillegg må applikasjoner gjerne respondere i sanntid på store forandringer i bruk på workload topper på ulike tidspunkter, lagre stadig økende datamengder, og samtidig tilgjengeliggjøre disse dataene for brukere ila. millisekunder. Så hvordan kan man imøtekomme dagens krav med en god plattformløsning? Jo, ved å ta i bruk Azure Cosmos DB.

Last ned Agenda

Webinar

Hva er Cosmos DB og hvordan komme i gang?

I en tid der det høyt fokus på digital transformasjon, og kunne levere flere, smartere og raskere løsninger enn før, er det behov for teknologi som kan imøtekomme dagens problemstillinger. Hvordan skal man blant annet imøtekomme big data scenarioer, sanntidsdata, respondering av data på millisekund nivå? I dette webinaret går Ingraphic igjennom Azure Cosmos DB og mulighetene som finnes i plattformen.

Gå til webinar

Azure Cosmos DB

Enhver web-, mobil-, spill- og IoT-applikasjon som trenger å håndtere enorme mengder data, leser og skriver på global skala med nesten reelle responstider for en rekke data, vil dra nytte av Cosmos DBs garanterte høye tilgjengelighet, høye gjennomstrømning, lave ventetid og avstemmelig konsistens. Azure Cosmos DB brukes til å bygge IoT og telematikk, detaljhandel og markedsføring, spill og nett- og mobilapplikasjoner.

Cosmos DB

Gratis workshop

Oppnå lav ventetid og høy datatilgjengelighet for dine tjenester

Det stilles store krav til oppe- og responstid for applikasjoner i dag. For å oppnå lav ventetid og høy datatilgjengelighet, så må instanser av applikasjonene distribueres i datasentre som er nær sluttbrukerne. I tillegg må applikasjoner gjerne respondere i sanntid på store forandringer i bruk på workload topper på ulike tidspunkter, lagre stadig økende datamengder, og samtidig tilgjengeliggjøre disse dataene for brukere ila. millisekunder. Så hvordan kan man imøtekomme dagens krav med en god plattformløsning? Jo, ved å ta i bruk Azure Cosmos DB.

Last ned Agenda

Webinar

Hva er Cosmos DB og hvordan komme i gang?

I en tid der det høyt fokus på digital transformasjon, og kunne levere flere, smartere og raskere løsninger enn før, er det behov for teknologi som kan imøtekomme dagens problemstillinger. Hvordan skal man blant annet imøtekomme big data scenarioer, sanntidsdata, respondering av data på millisekund nivå? I dette webinaret går Ingraphic igjennom Azure Cosmos DB og mulighetene som finnes i plattformen.

Gå til webinar

Azure SQL DB

Utvikle smarte forretningsapplikasjoner med Azure SQL DB?

Ved bruk av Azure SQL og Azure SQL DB kan du utvikle nye smarte forretningsapplikasjoner, enten gjennom "custom code" eller "low code" gjennom Microsoft Power Platform. Azure SQL Database er en fullstendig administrert plattform som en tjenestebasismotor (PaaS) som håndterer de fleste av databasestyringsfunksjonene med fokus på sikkerhet og optimalisere ytelsen til transaksjonsbehandling.

Azure SQL DB

Low Code business Apps med Microsoft Power Apps
Har du noen gang ønsket å bygge en applikasjon raskt og effektivt med full fleksibilitet i utviklingen?
Azure SQL Db har direkte integrasjon med Microsoft Power Apps for å skrive “live” til databasen. Ved  å bruke Power Apps kan man utvikle fleksible smarte applikasjoner, raskt og effektivt. Samtidig tilgang til full sql funksjonalitet.

Sikkerhet på radnivå
Row-Level Security (RLS) i Azure SQL DB forenkler utformingen og kodingen av sikkerhet i applikasjonen din. RLS hjelper deg med å implementere begrensninger for tilgang til datarader. For eksempel kan du sikre at arbeidstakere bare får tilgang til de dataradene som er relevante for deres avdeling. Et annet eksempel er å begrense kundenes datatilgang til bare dataene som er relevante for deres selskap.

Lynraske spørringer med Direct Query i Power BI
Med Direct Query sendes spørringer tilbake til Azure SQL Database når du utforsker dataene i rapportvisningen i Power BI. Brukere får tilgang til store menger data lynraskt og samtidig som man har full kontroll på hvem som har tilgang til hva. Gjør det mulig å samle alt av data i en database med kun 1 rapport på toppen!

Azure SQL DB

Utvikle smarte forretningsapplikasjoner med Azure SQL DB?

Ved bruk av Azure SQL og Azure SQL DB kan du utvikle nye smarte forretningsapplikasjoner, enten gjennom “custom code” eller “low code” gjennom Microsoft Power Platform. Azure SQL Database er en fullstendig administrert plattform som en tjenestebasismotor (PaaS) som håndterer de fleste av databasestyringsfunksjonene med fokus på sikkerhet og optimalisere ytelsen til transaksjonsbehandling.

Azure SQL DB

Low Code business Apps med Microsoft Power Apps
Har du noen gang ønsket å bygge en applikasjon raskt og effektivt med full fleksibilitet i utviklingen?
Azure SQL Db har direkte integrasjon med Microsoft Power Apps for å skrive “live” til databasen. Ved  å bruke Power Apps kan man utvikle fleksible smarte applikasjoner, raskt og effektivt. Samtidig tilgang til full sql funksjonalitet.

Sikkerhet på radnivå
Row-Level Security (RLS) i Azure SQL DB forenkler utformingen og kodingen av sikkerhet i applikasjonen din. RLS hjelper deg med å implementere begrensninger for tilgang til datarader. For eksempel kan du sikre at arbeidstakere bare får tilgang til de dataradene som er relevante for deres avdeling. Et annet eksempel er å begrense kundenes datatilgang til bare dataene som er relevante for deres selskap.

Lynraske spørringer med Direct Query i Power BI
Med Direct Query sendes spørringer tilbake til Azure SQL Database når du utforsker dataene i rapportvisningen i Power BI. Brukere får tilgang til store menger data lynraskt og samtidig som man har full kontroll på hvem som har tilgang til hva. Gjør det mulig å samle alt av data i en database med kun 1 rapport på toppen!

Microsoft Dataverse

Kjernen i utviklingen av nye business applikasjoner

Dataverse er en data plattform designet for å fungere med alle typer data og inneholder alle de viktigste kategoriene av datateknologier som organisasjonen din trenger - relasjonell, ikke-relasjonell, fil, bilde, søk og data lake. Dataverse er grunnlaget for å utvikle fremtidsrettede business applikasjoner med Power Platform.

Microsoft Dataverse

Datalagring for Citizen Developement og Lowcode applikasjoner
Har du noen gang ønsket å bygge en applikasjon raskt og effektivt men utfordringer hvor disse dataene skal lagres? Med Dataverse utvider du raskt forretningsverdi med en utvidbar dataplattform som kombinerer SQL funksjonalitet med logikk og tilgangskontroll på toppen. deleger tilgang til data på tvers av business områder effektivt. Dataverse legger tilrette for Citizen development gjennom lowcode utvikling. Fokus på utvikle smarte applikasjoner, mindre tid på backend utvikling.

Synkroniser data mellom LOB Applikasjoner og Dataverse
Trekk ut mengde data fra systemer og tjenester ved bruk av «Data Flows». Data «Flows» ble introdusert for å hjelpe organisasjoner med å samle data fra ulike kilder og forberede dem på forbruk gjennom et grafisk grensesnitt. Ved hjelp av «Data flows» fylles data ut tabeller i dataverse, som igjen gir berikelse til en Common Data modell som kan gjenbrukes i mange scenario. Metadata-systemet muliggjør konsistens av data og dets betydning på tvers av applikasjoner og forretningsprosesser som Power Apps, Power BI, noen Dynamics365-apper (modelldrevne apper) og Azure. Alt integrert sammen.

Skaler utviklingen av applikasjoner på toppen av Dataverse med smarte utviklingsløp
Øk produktiviteten og reduser kostnadene ved raskt å utvikle applikasjoner, prosesser og gjenbrukbare data modeller, bygg, validere og distribuere applikasjoner effektivt ved hjelp av GitHub og Azure DevOps.

Microsoft Dataverse

Kjernen i utviklingen av nye business applikasjoner

Dataverse er en data plattform designet for å fungere med alle typer data og inneholder alle de viktigste kategoriene av datateknologier som organisasjonen din trenger – relasjonell, ikke-relasjonell, fil, bilde, søk og data lake. Dataverse er grunnlaget for å utvikle fremtidsrettede business applikasjoner med Power Platform.

Microsoft Dataverse

Datalagring for Citizen Developement og Lowcode applikasjoner
Har du noen gang ønsket å bygge en applikasjon raskt og effektivt men utfordringer hvor disse dataene skal lagres? Med Dataverse utvider du raskt forretningsverdi med en utvidbar dataplattform som kombinerer SQL funksjonalitet med logikk og tilgangskontroll på toppen. deleger tilgang til data på tvers av business områder effektivt. Dataverse legger tilrette for Citizen development gjennom lowcode utvikling. Fokus på utvikle smarte applikasjoner, mindre tid på backend utvikling.

Synkroniser data mellom LOB Applikasjoner og Dataverse
Trekk ut mengde data fra systemer og tjenester ved bruk av «Data Flows». Data «Flows» ble introdusert for å hjelpe organisasjoner med å samle data fra ulike kilder og forberede dem på forbruk gjennom et grafisk grensesnitt. Ved hjelp av «Data flows» fylles data ut tabeller i dataverse, som igjen gir berikelse til en Common Data modell som kan gjenbrukes i mange scenario. Metadata-systemet muliggjør konsistens av data og dets betydning på tvers av applikasjoner og forretningsprosesser som Power Apps, Power BI, noen Dynamics365-apper (modelldrevne apper) og Azure. Alt integrert sammen.

Skaler utviklingen av applikasjoner på toppen av Dataverse med smarte utviklingsløp
Øk produktiviteten og reduser kostnadene ved raskt å utvikle applikasjoner, prosesser og gjenbrukbare data modeller, bygg, validere og distribuere applikasjoner effektivt ved hjelp av GitHub og Azure DevOps.

One size fits all

Hvordan velge hvilken løsningsarkitektur som passer bedriftens behov?

Ved implementering av ny dataplattform følger også typiske spørsmål som: hvordan passer arkitekturen inn? Hva vil dette koste fremover? Hvilken kompetanse trenger vi? Viktige spørsmål som man bør ha noen gode svar på før man går i gang med implementering av en dataplattform. Vi i Ingraphic jobber kontinuerlig med å optimalisere teknologi, tjenester og rammeverk for å ha kontroll på disse elementene. Slik at vi kan levere leveranser som gir forutsigbarhet og sikrer adopsjon hos våre kunder.

Dataplattformarkitekturer er ikke "one size fits all". Vi i Ingraphic jobber kontinuerlig med å utvikle konseptet “One way to land the data, multiple ways to use it.”

One size fits all

Hvordan velge hvilken løsningsarkitektur som passer bedriftens behov?

Ved implementering av ny dataplattform følger også typiske spørsmål som: hvordan passer arkitekturen inn? Hva vil dette koste fremover? Hvilken kompetanse trenger vi? Viktige spørsmål som man bør ha noen gode svar på før man går i gang med implementering av en dataplattform. Vi i Ingraphic jobber kontinuerlig med å optimalisere teknologi, tjenester og rammeverk for å ha kontroll på disse elementene. Slik at vi kan levere leveranser som gir forutsigbarhet og sikrer adopsjon hos våre kunder.

Dataplattformarkitekturer er ikke “one size fits all”. Vi i Ingraphic jobber kontinuerlig med å utvikle konseptet “One way to land the data, multiple ways to use it.”

Områder vi kan vi bidra med i utviklingen til din bedrift

Kartlegge behov og prosesser

Detaljkartlegging av dagens og fremtidige behov og prosesser.

Kostnader

Utvikling av en kostnadsoversikt (TCO) for implementering av dataplattform. Fokus på direkte og indirekte kostnader som teknologi, kompetanse drift og lisenser.

Løsningsarkitektur

Utvikling av løsningsarkitektur for å skape verdi i krysningspunktet mellom forretning og teknologi.

Prosjektutvikling

Bistå med definering av tydelige suksesskriterier, riktig arbeidsmetodikk og behovsanalyse for kompetanse.

Utviklingstrategi

Legge til rette for riktig kontinuerlig operativ drift av løsningen. Bidra til utvikling av IT-operasjoner, kvalitetsteknikk og sikkerhet.

Support

Supportere brukere og roller med i den daglige utviklingen.

Kompetanseheving

Utvikle kompetanseplaner og kurs, gjennomføring av kompetanseutvikling gjennom Ingraphic Kompetansesenter.

Overvåking

Implementere gode monitoreringsløsnigner, for å sikre tilgjengelighet og skalerbarhet i plattformen.

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan bidra?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og høre hvordan vi jobber og hvordan vi kan bidra i ditt prosjekt!

Kontakt

Ønsker du å høre mer om hvordan vi kan bidra?

Ta kontakt for en uforpliktende samtale og høre hvordan vi jobber og hvordan vi kan bidra i ditt prosjekt!

Kontakt