Financial Insight

Behov for kompetanse innen økonomi, regnskap og finansielle løsninger kombinert med analyse og rapportering? Gjennom vår satsning på finansiell innsikt, tilbyr vi tjenester som kan gi din bedrift et forretningsfortrinn. Vårt team består av Business Controllere, økonomer og Data Scientists med fokus på å bygge bærekraftige modeller for dine behov med dine data.

Forretningsapplikasjoner med fokus på KPI’er og trender

Bruk Power BI, Power Apps og Power Automate for å utvikle smarte forretningsapplikasjoner som gir bedre innsikt, automatiserte aktiviteter og god struktur. 

For å kunne ta avgjørelser og få innsikt, er gode dynamiske rapporter, dashboards og prosesser nøkkelen for å ha kontroll på viktige økonomiske elementer og for å skape innsikt. Enten rapporter er tiltenkt styret, ledelsen eller finansiell kontroll er behovet det samme; få innsikt i den økonomiske situasjonen. Gjennom bruk av innsikt og forståelse for prosessene, kan man ta det et skritt lenger for å lage smartere forretningsapplikasjoner. Vi ser også at det ved god innsikt åpner ser muligheter for smartere applikasjoner og prosesser.

DEMO: Accounting Insight Report

Kombiner rapporter og dashboards med automatisering

Regnskap

Innhent data fra regnskapssystemet for å utvikle smarte rapporter og dashboards som kan deles på tvers av organisasjonen med god sikkerhetskontroll. Få frem kritiske KPI’er og se utviklingen i selskapet gjennom smart bruk av hovedboken.

Marked

Hvordan oppfører dine kunder seg? Hvordan kan man nå bedre ut med innhold? Ved å samle data og bruke smarte metoder for å gruppere bevegelser på nett og i kundeprogrammer, kan man få en visuell oversikt over hvordan markedet utvikler seg og hvordan bedriften konverterer brukere fra klikk til kjøp.

Prosesser

Optimaliser interne prosesser med å lage smarte forms og automatiserte aktiviteter. Gjør det enklere å få totaloversikt over repeterende tasker og status. Samle alle aktiviteter sammen i et dashboard for en horisontal oversikt over alle tasker.

Management

Forstå bedre hva som skjer i organisasjonen ved å samle data fra forskjellige områder som HR, finans, marked, salg og produksjon. Se hvordan trendene i selskapet er og hvilke områder som utvikler seg positivt og negativt. Se data på tvers av organisasjonen for å kunne ta smartere og raskere valg i utviklingen.

Salg

Forstå din salgsprosess bedre gjennom visualisering og input apps. Ved å bruke Power BI til å lage smarte salgsrapporter på toppen av ditt eksisterende system kan vi kombinere dette med smarte apps for å gjøre bedre targeted salg og forstå hvordan prosessene utvikler seg.

Forecast

For å kunne beregne kostnader eller fremtidige modeller, er kvalitet og strukturert input viktig. Ved å utvikle smarte forecast-modeller i Power BI kan disse kombineres med annen type live input data fra Power Apps, for å gi et bilde av hvordan nåsituasjonen og fremtidsbilde ser ut.

“Bedrifter elsker Excel, men å lage forretningsrapporter i Power BI har gitt Controllere nye muligheter når det kommer til analyse, fremstilling og rapportering.”

Eirik FosnæsConsultant - Financial Insight Team

Analytiske modeller

Utvikle prisalgoritmer, risikoanalyser eller investeringsalgoritmer?
Ved å kombinere finansielle modeller med riktig teknologi hjelper vi din bedrift med å produsere analytiske modeller og algoritmer for dine behov.

Opsjonsmodeller

Algoritmer

Priskalkyler

Kredittrisiko

Forsikring

Aksjer

“Analytiske modeller er et viktig fokusområde for mange selskap. Utfordringene for mange er hvordan de skal komme i gang og dra nytte av den teknologiske bølgen som vi ser i dag.”

Markus B UrfjellData Science - Financial Insight Team

Dynamisk dataintegrasjon

Data ligger ofte i forskjellige forretningssystemer og det er ikke like lett å koble til data for å lage gode finansielle modeller. Vi har lang erfaring med forskjellige finansielle systemer og hvordan disse systemene brukes. Vi hjelper til med å bygge dynamiske integrasjoner basert på standardiserte løsninger, slik at du får de dataene du er på jakt etter.

Regnskapssystemer

Excel

Skyplattform

Database

API

Siste fra Teamet

Bedriftens viktigste styringsverktøy fremover?

| Financial Insight | No Comments
Etter en tøff periode for mange norske bedrifter de siste månedene begynner nå samfunnet å åpne seg opp igjen. Dette er viktig for å holde norske bedrifter i gang ,…

Fra Excel til Power BI for en Business Controller

| Financial Insight | No Comments
"Power BI kan endre måten både du og hele organisasjonen din jobber og kommuniserer med data." Martin Bie Sundelius, Head of Financial Insight i Ingraphic AS. Martin er utdannet siviløkonom…

Finansielle analyser og opsjonsprising med Path Integration

| Advanced Analytics, Financial Insight | No Comments
Skrevet av Markus Brabrand Urfjell Lead Advanced Analytics Handler du med finansielle derivater eller mer spesifikt med opsjoner? Hvis ja, så er vi glade for å kunne presentere en løsning som…