Industri

Mulighetene som finnes med finansielle data

Gjennom vår satsning på bruk av finansielle data i de løsningene som vi utvikler, tilbyr vi tjenester og løsninger som kan gi din bedrift et foretningsfortrinn. Våre team består av Business Controllere, økonomer, data scientists og utviklere med fokus på å bygge bærekraftige modeller for dine behov.

Vi kombinerer vår domenekompetanse med low code for å utvikle smarte forretningsapplikasjoner som gir bedre innsikt til en lavere kost. eller pro code for å lage integrasjoner og nye web applikasjoner.

DEMO: Accounting Insight Report

Industri

Mulighetene som finnes med finansielle data

Gjennom vår satsning på bruk av finansielle data i de løsningene som vi utvikler, tilbyr vi tjenester og løsninger som kan gi din bedrift et foretningsfortrinn. Våre team består av Business Controllere, økonomer, data scientists og utviklere med fokus på å bygge bærekraftige modeller for dine behov.

Vi kombinerer vår domenekompetanse med low code for å utvikle smarte forretningsapplikasjoner som gir bedre innsikt til en lavere kost. eller pro code for å lage integrasjoner og nye web applikasjoner.

Våre fokusområder

Finansiell analyse

Dette refererer til prosessen med å analysere finansielle data for å forstå økonomiske trender og mønstre

Finansiell modelering

Prosessen med å lage matematiske modeller basert på finansielle data for å forutsi fremtidige økonomiske trender

Finansiell teknologi

Teknologsike løsninger som brukes i finanssektoren for å forberede effektiviteten og nøyaktigheten av finansielle tjenester

Våre fokusområder

Finansiell analyse 

Dette refererer til prosessen med å analysere finansielle data for å forstå økonomiske trender og mønstre

Finansiell modelering

Prosessen med å lage matematiske modeller basert på finansielle data for å forutsi fremtidige økonomiske trender

Finansiell teknologi

Teknologsike løsninger som brukes i finanssektoren for å forberede effektiviteten og nøyaktigheten av finansielle tjenester

Bedre innsikt i regnskapet

God kontroll og kvalitet i regnskapet er nøkkelen til å kunne navigere og ta gode avgjørelser basert på historikk og fremtidsutsikter. Innhente data fra regnskapssystemet for å utvikle smarte rapporter og dashboards som kan deles på tvers av organisasjonen med god sikkerhetskontroll er gode initiativ for at flere skal kunne jobbe smartere med data.

Våre erfaringer med å jobbe aktivt med regnskapsdata fra kilde system til analytiske plattformer for å få frem få kpi og andre beregninger og fremvisninger bidrar til å se utviklingen i selskapet.

Et regnskap har ofte hovedbok som forteller sannheten og den finansielle situasjonen, Behov som forecast, budsjettering og automatisert prognoser, er med på å berike disse områdene for å gi en bedre innsikt i hva som skjer fremover.

Ved bruk av teknologi kombinert med forretningsforståelse og behov, jobber vi aktivt med å se hvilke plattformer og løsninger som egner seg best basert på de forutsetningene som ligger til grunn. Fra det enkle til det mer komplekse.

Tips

vårt tips er å starte med det man trenger "Need to have" og så deretter jobbe videre igjennom med "Nice to have". Behov dukker opp når man lar andre få se egne data og kan begynne å aktivt jobbe med data, da skaper man innoative løsninger.

DEMO: Accounting Insight Report

Bedre innsikt i regnskapet

God kontroll og kvalitet i regnskapet er nøkkelen til å kunne navigere og ta gode avgjørelser basert på historikk og fremtidsutsikter. Innhente data fra regnskapssystemet for å utvikle smarte rapporter og dashboards som kan deles på tvers av organisasjonen med god sikkerhetskontroll er gode initiativ for at flere skal kunne jobbe smartere med data.

Våre erfaringer med å jobbe aktivt med regnskapsdata fra kilde system til analytiske plattformer for å få frem få kpi og andre beregninger og fremvisninger bidrar til å se utviklingen i selskapet.

Et regnskap har ofte hovedbok som forteller sannheten og den finansielle situasjonen, Behov som forecast, budsjettering og automatisert prognoser, er med på å berike disse områdene for å gi en bedre innsikt i hva som skjer fremover.

Ved bruk av teknologi kombinert med forretningsforståelse og behov, jobber vi aktivt med å se hvilke plattformer og løsninger som egner seg best basert på de forutsetningene som ligger til grunn. Fra det enkle til det mer komplekse.

vårt tips er å starte med det man trenger “Need to have” og så deretter jobbe videre igjennom med “Nice to have”. Behov dukker opp når man lar andre få se egne data og kan begynne å aktivt jobbe med data, da skaper man innoative løsninger.

DEMO: Accounting Insight Report

Ved bruk av teknologi kombinert med forretningsforståelse og behov, jobber vi aktivt med å se hvilke plattformer og løsninger som egner seg best basert på de forutsetningene som ligger til grunn. Fra det enkle til det mer komplekse.

Ved bruk av teknologi kombinert med forretningsforståelse og behov, jobber vi aktivt med å se hvilke plattformer og løsninger som egner seg best basert på de forutsetningene som ligger til grunn. Fra det enkle til det mer komplekse.

Automatisering av finansielle prosesser

Innhente finansiell informasjon og prosessene som må på plass for å komme frem til et resultat kan være enkle til de mer kompliserte. Interne prosesseres kan være tidkrevende og bidra til mye av den tiden. Optimalisering av interne prosesser gjennom automatisering, applikasjoner og innsikt bidrar til mer effektiv bruk av tid og den kvaliteten som man forventer.

Automateringer av oppgaver og tildeling av aktiviteter gjennom Low code verktøy er enkle grep for å strukturere prosesser og effektivisere den tiden man benytter. Gjennom å se på hvordan de eksisterende prosessene er definert og hvilke parametere som må på plass, kan man fort se hvilke områder som kan optimaliseres og automatiseres.

Eksempler kan være:

 • Automatisk av godkjenning på budsjett og prognoser
 • Kommentarer til regnskapsposter
 • Påminnelse av oppdatering av budsjetter, regnskap
 • Innsamling av data og informasjon
 • Tildeling av aktiviteter og tasker
 • Automatisk beregning av datagrunnlag
 • Gjennom bruk av Microsoft Power Platform og Low code er det store gevinster for å kunne gjøre enkle automatiseringer og oppdatering av prosesser som raskt kan bidra til å spare mye tid og ressurser.

  Vårt fokus på prosesser er å bidra til at bedrifter og selskap ser mulighetene som ligger i den tiden man sparer på å sette prosesser inn i et bedre system. Enten de er enkle eller om de er kompliserte, alt avhengig av behov og kompetanse.

  Automatisering av finansielle prosesser

  Innhente finansiell informasjon og prosessene som må på plass for å komme frem til et resultat kan være enkle til de mer kompliserte. Interne prosesseres kan være tidkrevende og bidra til mye av den tiden. Optimalisering av interne prosesser gjennom automatisering, applikasjoner og innsikt bidrar til mer effektiv bruk av tid og den kvaliteten som man forventer.

  Automateringer av oppgaver og tildeling av aktiviteter gjennom Low code verktøy er enkle grep for å strukturere prosesser og effektivisere den tiden man benytter. Gjennom å se på hvordan de eksisterende prosessene er definert og hvilke parametere som må på plass, kan man fort se hvilke områder som kan optimaliseres og automatiseres.

  Eksempler kan være:

  •  Automatisk av godkjenning på budsjett og prognoser
  • Kommentarer til regnskapsposter
  • Påminnelse av oppdatering av budsjetter, regnskap
  • Innsamling av data og informasjon
  • Tildeling av aktiviteter og tasker
  •  Automatisk beregning av datagrunnlag

  Gjennom bruk av Microsoft Power Platform og Low code er det store gevinster for å kunne gjøre enkle automatiseringer og oppdatering av prosesser som raskt kan bidra til å spare mye tid og ressurser.

  Vårt fokus på prosesser er å bidra til at bedrifter og selskap ser mulighetene som ligger i den tiden man sparer på å sette prosesser inn i et bedre system. Enten de er enkle eller om de er kompliserte, alt avhengig av behov og kompetanse.

  Forstå bedre hva som skjer i organisasjonen ved å samle data fra forskjellige områder som HR, finans, marked, salg og produksjon. Se hvordan trendene i selskapet er og hvilke områder som utvikler seg positivt og negativt. Se data på tvers av organisasjonen for å kunne ta smartere og raskere valg i utviklingen.

  Forstå bedre hva som skjer i organisasjonen ved å samle data fra forskjellige områder som HR, finans, marked, salg og produksjon. Se hvordan trendene i selskapet er og hvilke områder som utvikler seg positivt og negativt. Se data på tvers av organisasjonen for å kunne ta smartere og raskere valg i utviklingen.

  Pris, risiko
  eller investeringsalgoritmer?

  Pris, risiko
  eller investeringsalgoritmer?

  Ved å kombinere finansielle modeller med riktig teknologi hjelper vi din bedrift med å produsere analytiske modeller og algoritmer for dine behov.

  Algoritmer

  Priskalkyler

  Kredittrisiko

  Forsikring

  Aksjer

  Opsjonsmodeller

  Power BI

  Power BI er et visualiseringsverktøy som gir grunnlaget for smarte rapporter og dashboards. Gjennom utvikling av smarte dataflyter og utvikling av kalkuleringer, kan man lage flotte visuelle fremstillinger som bidrar til smartere visualisering av forretningsdata og spesielt finansielle fremstillinger. Power BI gir muligheten til å dele innsikt disse på en effektiv måte som bidrar til å minske behovet for utskrifter og statiske rapporter

  Power BI

  Power BI er et visualiseringsverktøy som gir grunnlaget for smarte rapporter og dashboards. Gjennom utvikling av smarte dataflyter og utvikling av kalkuleringer, kan man lage flotte visuelle fremstillinger som bidrar til smartere visualisering av forretningsdata og spesielt finansielle fremstillinger. Power BI gir muligheten til å dele innsikt disse på en effektiv måte som bidrar til å minske behovet for utskrifter og statiske rapporter

  Power Apps

  Power Apps kan erstatte eksisterende Excel filer som blir brukt for å samle inn data. Ved å ha en dynamisk front-end kan oppdatering av repeterende informasjon som skal samles inn gjøres på en sikker og strukturert måte. Power Apps er grunnlaget for å gi smartere input til Power BI for raskere rapportering og trigge arbeidsflyter. Ved å publisere Power Apps applikasjoner i Microsoft Teams kan team utvikle raskt løsninger som sparer tid samtidig som man kan benytte data smartere på tvers.

  Power Apps

  Power Apps kan erstatte eksisterende Excel filer som blir brukt for å samle inn data. Ved å ha en dynamisk front-end kan oppdatering av repeterende informasjon som skal samles inn gjøres på en sikker og strukturert måte. Power Apps er grunnlaget for å gi smartere input til Power BI for raskere rapportering og trigge arbeidsflyter. Ved å publisere Power Apps applikasjoner i Microsoft Teams kan team utvikle raskt løsninger som sparer tid samtidig som man kan benytte data smartere på tvers.

  Power Automate

  Ved å jobbe med forretningsinnsikt er det ofte behov for å optimalisere prosesser og forskjellige steg i en prosess. Dette kan være at man vi ha en flyt for godkjenningsprosess eller automatisere informasjon når data i en rapport blir oppdatert. Ved å benytte Power Automate, kan enkle prosesser automatiseres og effektivisere informasjonsflyt mellom systemer og brukere.

  Power Automate

  Ved å jobbe med forretningsinnsikt er det ofte behov for å optimalisere prosesser og forskjellige steg i en prosess. Dette kan være at man vi ha en flyt for godkjenningsprosess eller automatisere informasjon når data i en rapport blir oppdatert. Ved å benytte Power Automate, kan enkle prosesser automatiseres og effektivisere informasjonsflyt mellom systemer og brukere.

  “Bedrifter elsker Excel, men å lage forretningsrapporter i Power BI har gitt Controllere nye muligheter når det kommer til analyse, fremstilling og rapportering.”

  Markus UrfjellConsultant - Financial Insight Team

  “Analytiske modeller er et viktig fokusområde for mange selskap. Utfordringene for mange er hvordan de skal komme i gang og dra nytte av den teknologiske bølgen som vi ser i dag.”

  Trond HoelData Science - Financial Insight Team

  Dynamisk dataintegrasjon

  Data ligger ofte i forskjellige forretningssystemer og det er ikke like lett å koble til data for å lage gode finansielle modeller. Vi har lang erfaring med forskjellige finansielle systemer og hvordan disse systemene brukes. Vi hjelper til med å bygge dynamiske integrasjoner basert på standardiserte løsninger, slik at du får de dataene du er på jakt etter.

  Dynamisk dataintegrasjon

  Data ligger ofte i forskjellige forretningssystemer og det er ikke like lett å koble til data for å lage gode finansielle modeller. Vi har lang erfaring med forskjellige finansielle systemer og hvordan disse systemene brukes. Vi hjelper til med å bygge dynamiske integrasjoner basert på standardiserte løsninger, slik at du får de dataene du er på jakt etter.

  Excel

  Skyplattform

  Database

  API

  Regnskapssystemer

  Siste fra Industri

  Bedriftens viktigste styringsverktøy fremover?

  | Financial Insight | No Comments
  Etter en tøff periode for mange norske bedrifter de siste månedene begynner nå samfunnet å åpne seg opp igjen. Dette er viktig for å holde norske bedrifter i gang ,…

  Fra Excel til Power BI for en Business Controller

  | Financial Insight | No Comments
  "Power BI kan endre måten både du og hele organisasjonen din jobber og kommuniserer med data." Martin Bie Sundelius, Head of Financial Insight i Ingraphic AS. Martin er utdannet siviløkonom…

  Finansielle analyser og opsjonsprising med Path Integration

  | Advanced Analytics, Financial Insight | No Comments
  Skrevet av Markus Brabrand Urfjell Lead Advanced Analytics Handler du med finansielle derivater eller mer spesifikt med opsjoner? Hvis ja, så er vi glade for å kunne presentere en løsning som…