Financial Insight

Behov for kompetanse innen økonomi, regnskap og finansielle løsninger kombinert med analyse og rapportering? Gjennom vår satsning på finansiell innsikt, tilbyr vi tjenester som kan gi din bedrift et forretningsfortrinn. Vårt team består av Business Controllere, økonomer og Data Scientists med fokus på å bygge bærekraftige modeller for dine behov med dine data.

Finansielle rapporter

For å kunne ta avgjørelser og få innsikt, er gode dynamiske rapporter og dashboards nøkkelen for å ha kontroll på viktige økonomiske elementer og skape innsikt. Enten rapporter er tiltenkt styret, ledelsen eller finansielle controllere er behovet det samme, få innsikt i den økonomiske situasjonen.

DEMO: Hovedbok Rapport

Regnskap

Prosesser

Salg

Marked

Strategi

Admin

“Bedrifter elsker Excel, men å lage business rapporter i Power BI har åpnet en ny verden for mange controllere når det kommer til analyse og rapportering.”

Simen Olsen KulsvehagenSenior Consultant - Financial Insight Team

Analytiske modeller

Utvikle prisalgoritmer, risikoanalyser eller investeringsalgoritmer?
Ved å kombinere finansielle modeller med riktig teknologi hjelper vi din bedrift med å produsere analytiske modeller og algoritmer for dine behov.

Opsjonsmodeller

Algoritmer

Priskalkyler

Kredittrisiko

Forsikring

Aksjer

“Analytiske modeller er et viktig fokusområde for mange selskap. Utfordringene for mange er hvordan de skal komme i gang og dra nytte av den teknologiske bølgen som vi ser i dag. ”

Markus B UrfjellData Science - Financial Insight Team

Dataintegrasjon

Data ligger ofte i forskjellige forretningssystemer og det er ikke like lett å koble til data for å lage gode finansielle modeller. Vi har lang erfaring med forskjellige finansielle systemer og hvordan disse systemene brukes. Vi hjelper til med å bygge dynamiske integrasjoner basert på standardiserte løsninger, slik at du får de dataene du er på jakt etter.

Regnskapssystemer

Excel

Skyplattform

Database

API