Financial Insight

Behov for kompetanse innen økonomi, regnskap og finansielle løsninger kombinert med analyse og rapportering? Gjennom vår satsning på finansiell innsikt, tilbyr vi tjenester som kan gi din bedrift et forretningsfortrinn. Vårt team består av Business Controllere, økonomer og Data Scientists med fokus på å bygge bærekraftige modeller for dine behov med dine data.

Hvordan få bedre forretningsinnsikt og nå de målene som bedriften har satt?

Vi kombinerer vår  domene kompetanse med  Microsoft Power Platform for å utvikle smarte forretningsapplikasjoner som gir bedre innsikt til en lavere kost.

DEMO: Accounting Insight Report

For å kunne ta bedre avgjørelser er gode dynamiske rapporter, dashboards og prosesser nøkkelen for å ha kontroll på viktige økonomiske elementer som og for å skape innsikt. Enten sluttbruker er tiltenkt styret, ledelsen eller finansiell kontroll er behovet det samme; få innsikt i den økonomiske situasjonen. Gjennom bruk av innsikt og forståelse for prosessene, kan man ta det et skritt lenger for å lage smartere forretningsapplikasjoner. Kombinerer man dette med enklere input av data og automatisering av tasker så har man plutselig utviklet en business applikasjon som kan øke kvaliteten og bidra til å spare mye tid. Vi kombinerer vår domene kompetanse innen finans med teknologi kompetanse som løser de behovene som oppstår rundt det å jobbe med finansiell data. På den måten kan vi raskt og effektivt utvikle løsninger som det er behov for, samtidig som vi følger den governance og policy som bedriften har.

Hvilke forretningsområder har behov for ny innsikt og smartere løsninger?

Regnskap

Innhent data fra regnskapssystemet for å utvikle smarte rapporter og dashboards som kan deles på tvers av organisasjonen med god sikkerhetskontroll. Få frem kritiske KPI’er og se utviklingen i selskapet gjennom smart bruk av hovedboken.

Marked

Hvordan oppfører dine kunder seg? Hvordan kan man nå bedre ut med innhold? Ved å samle data og bruke smarte metoder for å gruppere bevegelser på nett og i kundeprogrammer, kan man få en visuell oversikt over hvordan markedet utvikler seg og hvordan bedriften konverterer brukere fra klikk til kjøp.

Prosesser

Optimaliser interne prosesser med å lage smarte forms og automatiserte aktiviteter. Gjør det enklere å få totaloversikt over repeterende tasker og status. Samle alle aktiviteter sammen i et dashboard for en horisontal oversikt over alle tasker.

Management

Forstå bedre hva som skjer i organisasjonen ved å samle data fra forskjellige områder som HR, finans, marked, salg og produksjon. Se hvordan trendene i selskapet er og hvilke områder som utvikler seg positivt og negativt. Se data på tvers av organisasjonen for å kunne ta smartere og raskere valg i utviklingen.

Salg

Forstå din salgsprosess bedre gjennom visualisering og input apps. Ved å bruke Power BI til å lage smarte salgsrapporter på toppen av ditt eksisterende system kan vi kombinere dette med smarte apps for å gjøre bedre targeted salg og forstå hvordan prosessene utvikler seg.

Forecast

For å kunne beregne kostnader eller fremtidige modeller, er kvalitet og strukturert input viktig. Ved å utvikle smarte forecast-modeller i Power BI kan disse kombineres med annen type live input data fra Power Apps, for å gi et bilde av hvordan nåsituasjonen og fremtidsbilde ser ut.

Power BI
Power BI er et visualiseringsverktøy som gir grunnlaget for smarte rapporter og dashboards. Gjennom utvikling av smarte dataflyter og utvikling av kalkuleringer, kan man lage flotte visuelle fremstillinger som bidrar til smartere visualisering av forretningsdata og spesielt finansielle fremstillinger. Power BI gir muligheten til å dele innsikt disse på en effektiv måte som bidrar til å minske behovet for utskrifter og statiske rapporter.

Power Apps
Power Apps kan erstatte eksisterende Excel filer som blir brukt for å samle inn data. Ved å ha en dynamisk front-end kan oppdatering av repeterende informasjon som skal samles inn gjøres på en sikker og strukturert måte. Power Apps er grunnlaget for å gi smartere input til Power BI for raskere rapportering og trigge arbeidsflyter. Ved å publisere Power Apps applikasjoner i Microsoft Teams kan team utvikle raskt løsninger som sparer tid samtidig som man kan benytte data smartere på tvers.

Power Automate
Ved å jobbe med forretningsinnsikt er det ofte behov for å optimalisere prosesser og forskjellige steg i en prosess. Dette kan være at man vi ha en flyt for godkjenningsprosess eller automatisere informasjon når data i en rapport blir oppdatert. Ved å benytte Power Automate, kan enkle prosesser automatiseres og effektivisere informasjonsflyt mellom systemer og brukere.

“Bedrifter elsker Excel, men å lage forretningsrapporter i Power BI har gitt Controllere nye muligheter når det kommer til analyse, fremstilling og rapportering.”

Eirik FosnæsConsultant - Financial Insight Team

Analytiske modeller

Utvikle prisalgoritmer, risikoanalyser eller investeringsalgoritmer?
Ved å kombinere finansielle modeller med riktig teknologi hjelper vi din bedrift med å produsere analytiske modeller og algoritmer for dine behov.

Opsjonsmodeller

Algoritmer

Priskalkyler

Kredittrisiko

Forsikring

Aksjer

“Analytiske modeller er et viktig fokusområde for mange selskap. Utfordringene for mange er hvordan de skal komme i gang og dra nytte av den teknologiske bølgen som vi ser i dag.”

Markus B UrfjellData Science - Financial Insight Team

Dynamisk dataintegrasjon

Data ligger ofte i forskjellige forretningssystemer og det er ikke like lett å koble til data for å lage gode finansielle modeller. Vi har lang erfaring med forskjellige finansielle systemer og hvordan disse systemene brukes. Vi hjelper til med å bygge dynamiske integrasjoner basert på standardiserte løsninger, slik at du får de dataene du er på jakt etter.

Regnskapssystemer

Excel

Skyplattform

Database

API

Siste fra Teamet

Bedriftens viktigste styringsverktøy fremover?

| Financial Insight | No Comments
Etter en tøff periode for mange norske bedrifter de siste månedene begynner nå samfunnet å åpne seg opp igjen. Dette er viktig for å holde norske bedrifter i gang ,…

Fra Excel til Power BI for en Business Controller

| Financial Insight | No Comments
"Power BI kan endre måten både du og hele organisasjonen din jobber og kommuniserer med data." Martin Bie Sundelius, Head of Financial Insight i Ingraphic AS. Martin er utdannet siviløkonom…

Finansielle analyser og opsjonsprising med Path Integration

| Advanced Analytics, Financial Insight | No Comments
Skrevet av Markus Brabrand Urfjell Lead Advanced Analytics Handler du med finansielle derivater eller mer spesifikt med opsjoner? Hvis ja, så er vi glade for å kunne presentere en løsning som…