Kompetansesenter

Kompetanseutvikling blant ansatte er viktig for alle bedrifter som har som mål å øke satsningen innen digitalisering. Vi i Ingraphic ser hvordan behovet for å kunne kommunisere med data og skape innsikt bare vokser etter hvert som de digitale arbeidsflatene utvikler seg. Gjennom vårt Kompetansesenter ønsker vi å sette fokus på hvordan digitalisering kan gi innsikt og styrke den generelle kompetansen for bedrifter. Vi setter søkelys på personlig kompetanseutvikling i felleskap gjennom våre tilbud til bedrifter.

Kompetansesenter

Nytt kurs: Analytics in a Day

Microsofts nestegenerasjons datavarehus Azure Synapse Analytics, er selskapers svar på håndtering av store datastrømmer –…
Kompetansesenter

Kompetanseprofil for dine ansatte?

Har du en oppdatert kompetanseplan for dine ansatte?  Er kompetanseplanene i tråd med selskapets digitale…
Kompetansesenter

Har din bedrift fokus på upskilling?

Digitalisering skjer overalt og fører til store endringer i arbeidslivet. Ny teknologi og måten å drive en virksomhet…

Instruktørkurs

Workshops

Instruktørkurs

Kompetanseheving for bedriftens ansatte?

Utvikling av kompetanse er viktig for alle bedrifter som har som mål å øke satsningen innen digitalisering. For at digitalisering skal bli en suksess, må man ha bedriftens ansatte med på laget. Power BI er en plattform som gir brukere muligheten til å oppdage bedriftens data på nytt og endre måten de samhandler med data på. Vi i Ingraphic setter søkelys på personlig utvikling i felleskap gjennom våre kurstilbud til bedrifter. Våre sertifiserte instruktører har bred kompetanse og erfaring innen Power BI og relaterte plattformer.

Power BI Kurs

Nivå 1

Introduksjon

Krever ingen forkunnskaper om Power BI eller tilhørende tjenester.

Nivå 2

Viderekommende

For viderekomne som enten har gjennomført Power BI Dashboard in a Day (DIAD) eller har jobbet med Power BI tidligere.

Nivå 3

Avansert

Kurs for de som har erfaring med bruk av Power BI og som ønsker spesialisering.

Nivå 1

Power BI Dashboard in a Day

8 timer

Last ned agenda

Dashboard in a Day (DIAD) er en omfattende workshop som hjelper deg å forstå og utforske Power BI som en løsning for å visualisere din bedriftsdata. DIAD er et introduksjonskurs designet for å akselerere din Power BI-opplevelse med praktisk, hands-on trening. Ved å delta på DIAD tilegner du deg kunnskap vedrørende hvordan du kan koble til, importere og transformere data fra ulike kilder. Vi går gjennom Power BI steg for steg, du lærer å bygge datamodeller, lage visualiseringer og hvordan du kan dele dine endelige rapporter og dashboards. Etter endt kurs, vil man sitte igjen med en oversikt over hvilken kompetanse som må til for å kunne jobbe med rapporter og dashboards.

Nivå 2

Advanced Data Shaping with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Data Shaping with Power BI kurset vil du lære å importere og forme data fra en rekke ulike kilder ved bruk av Power BI Desktop. Spesifikt vil du kunne forstå Power BI Desktop datamodell, dets komponenter og mest effektive skjemaer, og få en forståelse for Power Query M-språket. Du vil kunne importere data fra en rekke kilder (inkludert XLS- og CSV-filer), og opprette spørringer ved bruk av verktøylinjens navigasjon og «Advanced Editor». Du vil forstå parametere, samt organisere spørringer ved bruk av mapper.

Nivå 2

Advanced Modeling with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Modeling with Power BI kurset vil du lære deg å bruke DAX til å lage beregninger i en Power BI Desktop datamodell. Spesifikt vil du kunne forstå grunnleggende konsepter for datamodellering, og forstå konsekvensene av datamodellens designbeslutninger. Du vil forstå konsepter av «calculated columns» og «measures», og få kjennskap til standard DAX-mønstre og «CALCULATE». Du vil også forstå evalueringskontekster og deres innvirkning på beregninger, samt få evnen til å analysere datamodelleringsformler.

Nivå 2

Advanced Visualization with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Visualization with Power BI kurset vil du tilegne deg bedre forståelse for «storytelling» med data. Spesifikt vil du kunne forstå behovet for «storytelling» med data, og forstå den agile prosessen for å skape Power BI-datavisualiseringer. Du vill forstå kunsten bak visualiseringer, og få kjennskap til Power BI-rapportoppsett og struktur. Du vil også forstå implikasjoner ved å velge riktig diagrammer, samt få kjennskap til bruk av Power BI «custom visuals».

Ønsker du at vi kommer til din bedrift for å holde kurs?

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om mulighetene for at vi kommer til deg.

Planlagte kurs og arrangementer

Power BI
Champion Track

Power BI Champion Track er for de som ønsker å utvikle seg i retningen å bli en Power BI superbruker i bedriften. Tracket er en samling av kursene:

  • Advanced Data Shaping with Power BI
  • Advanced Modeling with Power BI
  • Advanced Visualization with Power BI
  • Power BI Collaboration (Workshop)
  • Lessions from the field 

Etter endt track vil man sitte med en grunnleggende kompetanse på hvordan Power BI kan brukes effektivt i en bedrift, og hvordan man kan benytte Power BI inn mot andre plattformer for bedre samhandling og kommunikasjon med data.

Kurs Dato Lokasjon
Power BI Champion Track Ta kontakt OSLO

WORKSHOPS

Utforsk mulighetene og sikre bedriftens retningslinjer

Ved bruk av Power BI og supporterne dataplattformer har man muligheten til å tilføre bedriften ny innsikt og gi alle business-områder tilgang til data. Dette gir mange muligheter, men kan innføre nye spørsmål og problemstillinger som ikke har blitt adressert tidligere. Gjennom våre workshops ser vi på de forskjellige mulighetene som finnes i Power BI og rammeverk, for å sikre best mulig effektiv drift av plattformen. Dette for å gi brukere muligheten til å utforske data i henhold til bedriftens retningslinjer.

Power BI Enterprise Management

 Power BI 360 Governance

3 timer

Planlegger din bedrift å ta i bruk Power BI-plattformen og lurer på hvordan du skal implementere riktig modell for din bedrift? Power BI er en distribuert tjeneste som krever at IT og analytiske miljøer i bedriften forstår hvordan Power BI skal benyttes med selskapets egne data. Ingraphic har utviklet et rammeverk for kvalitet og sikker adopsjon for brukerne, dette med mål om å få mer fokus på data og gi bedre innsikt i de forskjellige leddene i et selskap. Vi går gjennom de punktene som vi har erfart på veien og legger opp løsningsforslag på hvordan man kan komme rundt de utfordringene som oppstår.

Power BI Enterprise Management

Power BI + Office 365

Collaboration Workshop

4 timer

I Power BI Collaboration workshop ser vi nærmere på mulighetene rundt bruk av Power BI og Office 365. Hvordan Power BI kan brukes i kombinasjon med andre tjenester som Onedrive, SharePoint og Teams for å skape smarte samhandlingsmuligheter både for håndtering av data og deling av rapporter/dashboards. Workshopen passer for alle bedrifter som har implementert Office 365 og ønsker å jobbe smartere inn mot Power BI-tjenester.

Power BI Enterprise Management

Power BI Embedding

2 timer

I Power BI Embedding Workshop går vi igjennom embedding-mulighetene for å kunne presentere Power BI-innhold i selskapets egne applikasjoner og portaler. Dette enten din bedrift har en egen portal for dine rapporter eller har utviklet applikasjoner som trenger visualisering og analyse. I denne workshopen setter vi fokus på hvordan din bedrift kan komme i gang med Power BI embedding og hvilke muligheter som finnes i plattformen. Workshopen passer for alle bedrifter som er på jakt etter nye muligheter for å dele innsikt gjennom Power BI-rapporter og dashboards.

SUPPORT

Bistand når du trenger det

Å komme i gang kan være en utfordring for mange brukere som ikke jobber med data og visualisering til daglig. Power BI er en plattform som treffer mange brukergrupper i en bedrift og kunnskapsnivået er forskjellig etter hvor mye man jobber med Power BI. Ved aktivering av kompetansesenteret blir vi bedriftens forlengede arm og bistår brukere der de har behov. Vårt mål er å heve kompetansen gjennom strategisk rådgiving og support, for å gi brukere en kickstart på utvikling av ny innsikt i Power BI.

Har du spørsmål til hvordan vi kan bidra til å øke fokuset på data og innsikt i din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.