Tjenester

Kurssenter

Kompetanseutvikling blant ansatte er viktig for alle bedrifter som har som mål å øke satsningen innen digitalisering. Vi i Ingraphic ser hvordan behovet for å kunne kommunisere med data og skape innsikt bare vokser etter hvert som de digitale arbeidsflatene utvikler seg. Gjennom vårt Kompetansesenter ønsker vi å sette fokus på hvordan digitalisering kan gi innsikt og styrke den generelle kompetansen for bedrifter. Vi setter søkelys på personlig kompetanseutvikling i felleskap gjennom våre tilbud til bedrifter.

Hvilket område ønsker du å lære mer om?

Tjenester

Kurssenter

Kompetanseutvikling blant ansatte er viktig for alle bedrifter som har som mål å øke satsningen innen digitalisering. Vi i Ingraphic ser hvordan behovet for å kunne kommunisere med data og skape innsikt bare vokser etter hvert som de digitale arbeidsflatene utvikler seg. Gjennom vårt Kompetansesenter ønsker vi å sette fokus på hvordan digitalisering kan gi innsikt og styrke den generelle kompetansen for bedrifter. Vi setter søkelys på personlig kompetanseutvikling i felleskap gjennom våre tilbud til bedrifter.

Hvilket område ønsker du å lære mer om?

Power BI

Power Apps

Power Automate

Microsoft Excel

Azure Synapse

Fabric

Kurstilbakemeldinger

Veien videre etter kurs

Siste nytt fra kompetansesenteret

Kurstilbakemeldinger

Veien videre etter kurs

Siste nytt fra kompetansesenteret

Klasseromsundervisning og digitalt

Vi leverer nå våre kurs også via Microsoft Teams

Utvikling av kompetanse er viktig for alle bedrifter som har som mål å øke satsningen innen digitalisering. For at digitalisering skal bli en suksess, må man ha bedriftens ansatte med på laget. Vi i Ingraphic setter søkelys på personlig utvikling i felleskap gjennom våre kurstilbud til bedriftens ansatte. Våre sertifiserte instruktører har bred kompetanse og erfaring innen fagfelt, bransjer og relaterte plattformer. Ved å benytte Microsoft Teams til gjennomføring av kurs kan vi følge opp deltakere før, under og etter endt kurs.

Klasseromsundervisning og digitalt

Vi leverer nå våre kurs også via Microsoft Teams

Utvikling av kompetanse er viktig for alle bedrifter som har som mål å øke satsningen innen digitalisering. For at digitalisering skal bli en suksess, må man ha bedriftens ansatte med på laget. Vi i Ingraphic setter søkelys på personlig utvikling i felleskap gjennom våre kurstilbud til bedriftens ansatte. Våre sertifiserte instruktører har bred kompetanse og erfaring innen fagfelt, bransjer og relaterte plattformer. Ved å benytte Microsoft Teams til gjennomføring av kurs kan vi følge opp deltakere før, under og etter endt kurs.

Nivå 1

Introduksjon

Krever ingen forkunnskaper om produkt eller tilhørende tjenester.

Nivå 2

Viderekommende

For viderekomne som enten har gjennomført introduksjon eller har jobbet med området tidligere.

Nivå 3

Avansert

Kurs for de som har erfaring og jobber aktivt på området og som ønsker spesialisering.

Nivå 1

Introduksjon 

Krever ingen forkunnskaper om produkt eller tilhørende tjenester.

Nivå 2

Viderekommende

For viderekomne som enten har gjennomført introduksjon eller har jobbet med området tidligere.

Nivå 3

Avansert

Kurs for de som har erfaring og jobber aktivt på området og som ønsker spesialisering.

Power BI Kurs

Nivå 1

Power BI Dashboard in a Day

8 timer

Last ned agenda

Dashboard in a Day (DIAD) er en omfattende workshop som hjelper deg å forstå og utforske Power BI som en løsning for å visualisere din bedriftsdata. DIAD er et introduksjonskurs designet for å akselerere din Power BI-opplevelse med praktisk, hands-on trening. Ved å delta på DIAD tilegner du deg kunnskap vedrørende hvordan du kan koble til, importere og transformere data fra ulike kilder. Vi går gjennom Power BI steg for steg, du lærer å bygge datamodeller, lage visualiseringer og hvordan du kan dele dine endelige rapporter og dashboards. Etter endt kurs, vil man sitte igjen med en oversikt over hvilken kompetanse som må til for å kunne jobbe med rapporter og dashboards.

Nivå 1

Power BI Dashboard in a Day

8 timer

Last ned agenda

Dashboard in a Day (DIAD) er en omfattende workshop som hjelper deg å forstå og utforske Power BI som en løsning for å visualisere din bedriftsdata. DIAD er et introduksjonskurs designet for å akselerere din Power BI-opplevelse med praktisk, hands-on trening. Ved å delta på DIAD tilegner du deg kunnskap vedrørende hvordan du kan koble til, importere og transformere data fra ulike kilder. Vi går gjennom Power BI steg for steg, du lærer å bygge datamodeller, lage visualiseringer og hvordan du kan dele dine endelige rapporter og dashboards. Etter endt kurs, vil man sitte igjen med en oversikt over hvilken kompetanse som må til for å kunne jobbe med rapporter og dashboards.

“Strukturere, analysere og visualisere data er relevant for alle forretningsområder i et selskap. Brukere som har fått det lille kunnskapsløftet, kan fort bidra tilbake igjen til bedriften ved bruk av Power BI med bedre innsikt i sine egne data.”

Julia PettersenKonsulent og instruktør

Nivå 1

Advanced Data Shaping with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Data Shaping with Power BI kurset vil du lære å importere og forme data fra en rekke ulike kilder ved bruk av Power BI Desktop. Spesifikt vil du kunne forstå Power BI Desktop datamodell, dets komponenter og mest effektive skjemaer, og få en forståelse for Power Query M-språket. Du vil kunne importere data fra en rekke kilder (inkludert XLS- og CSV-filer), og opprette spørringer ved bruk av verktøylinjens navigasjon og «Advanced Editor». Du vil forstå parametere, samt organisere spørringer ved bruk av mapper.

Nivå 1

Advanced Data Shaping with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Data Shaping with Power BI kurset vil du lære å importere og forme data fra en rekke ulike kilder ved bruk av Power BI Desktop. Spesifikt vil du kunne forstå Power BI Desktop datamodell, dets komponenter og mest effektive skjemaer, og få en forståelse for Power Query M-språket. Du vil kunne importere data fra en rekke kilder (inkludert XLS- og CSV-filer), og opprette spørringer ved bruk av verktøylinjens navigasjon og «Advanced Editor». Du vil forstå parametere, samt organisere spørringer ved bruk av mapper.

Nivå 2

Advanced Modeling with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Modeling with Power BI kurset vil du lære deg å bruke DAX til å lage beregninger i en Power BI Desktop datamodell. Spesifikt vil du kunne forstå grunnleggende konsepter for datamodellering, og forstå konsekvensene av datamodellens designbeslutninger. Du vil forstå konsepter av «calculated columns» og «measures», og få kjennskap til standard DAX-mønstre og «CALCULATE». Du vil også forstå evalueringskontekster og deres innvirkning på beregninger, samt få evnen til å analysere datamodelleringsformler.

Nivå 2

Advanced Modeling with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Modeling with Power BI kurset vil du lære deg å bruke DAX til å lage beregninger i en Power BI Desktop datamodell. Spesifikt vil du kunne forstå grunnleggende konsepter for datamodellering, og forstå konsekvensene av datamodellens designbeslutninger. Du vil forstå konsepter av «calculated columns» og «measures», og få kjennskap til standard DAX-mønstre og «CALCULATE». Du vil også forstå evalueringskontekster og deres innvirkning på beregninger, samt få evnen til å analysere datamodelleringsformler.

Nivå 2

Advanced Visualization with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Visualization with Power BI kurset vil du tilegne deg bedre forståelse for «storytelling» med data. Spesifikt vil du kunne forstå behovet for «storytelling» med data, og forstå den agile prosessen for å skape Power BI-datavisualiseringer. Du vill forstå kunsten bak visualiseringer, og få kjennskap til Power BI-rapportoppsett og struktur. Du vil også forstå implikasjoner ved å velge riktig diagrammer, samt få kjennskap til bruk av Power BI «custom visuals».

Nivå 2

Advanced Visualization with Power BI

Last ned agenda

I Advanced Visualization with Power BI kurset vil du tilegne deg bedre forståelse for «storytelling» med data. Spesifikt vil du kunne forstå behovet for «storytelling» med data, og forstå den agile prosessen for å skape Power BI-datavisualiseringer. Du vill forstå kunsten bak visualiseringer, og få kjennskap til Power BI-rapportoppsett og struktur. Du vil også forstå implikasjoner ved å velge riktig diagrammer, samt få kjennskap til bruk av Power BI «custom visuals».

Power BI + Excel Kurs

Nivå 1

Modern Excel Analyst in a Day

Excel + Power BI

8 timer

Last ned agenda

Modern Excel Analyst in a Day (MAIAD) er en heldags workshop som gir deg økt forståelse og bevissthet rundt avanserte Excel-muligheter og samhandling med Power BI. Som en moderne Excel-analytiker gir MAIAD-kurset deg oversikt over hvilke muligheter du kan utforske for å ta Excel til et nytt nivå. I kurset vil du lære mer om hvordan Excel og Power BI best brukes sammen og hvordan verktøyene kan integreres i Microsoft Teams & SharePoint Online. Vi går igjennom hvordan Power Query & Power Pivot i Excel kan forbedre effektiviteten i din bedrift med sømløse gjenbrukbare løsninger, ved å transformere eksiterende manuell rapportering til mer handlingsbar innsikt. Etter endt kurs vil du sitte igjen med kunnskap om hvilke muligheter som finnes i Excel og hvordan moderne Excel mappes til Power BI. Kurset setter søkelys på samhandling og optimalisering og du vil tilegne deg kunnskap om hvilke muligheter som er tilgjengelig når du bruker Excel og Power BI sammen.

Nivå 1

Modern Excel Analyst in a Day

Excel + Power BI

8 timer

Last ned agenda

Modern Excel Analyst in a Day (MAIAD) er en heldags workshop som gir deg økt forståelse og bevissthet rundt avanserte Excel-muligheter og samhandling med Power BI. Som en moderne Excel-analytiker gir MAIAD-kurset deg oversikt over hvilke muligheter du kan utforske for å ta Excel til et nytt nivå. I kurset vil du lære mer om hvordan Excel og Power BI best brukes sammen og hvordan verktøyene kan integreres i Microsoft Teams & SharePoint Online. Vi går igjennom hvordan Power Query & Power Pivot i Excel kan forbedre effektiviteten i din bedrift med sømløse gjenbrukbare løsninger, ved å transformere eksiterende manuell rapportering til mer handlingsbar innsikt. Etter endt kurs vil du sitte igjen med kunnskap om hvilke muligheter som finnes i Excel og hvordan moderne Excel mappes til Power BI. Kurset setter søkelys på samhandling og optimalisering og du vil tilegne deg kunnskap om hvilke muligheter som er tilgjengelig når du bruker Excel og Power BI sammen.

“Excel er en av de ledene verktøyene for analyse og utforskning av data. Det å kunne kombinere funksjonalitet på tvers av Excel og Power BI vil gi brukere en fleksibilitet som de ikke har hatt tidligere. I dette kurset ser vi på hvorfor forholdet mellom Excel og Power BI er "better together".”

Julia PettersenKonsulent og instruktør

Power Apps Kurs

Nivå 1

Power Apps in a Day

8 timer

Last ned agenda

App in a Day er en hands-on workshop med introduksjon til "no code" / "low code"-utvikling av forretningsapplikasjoner i Power Apps. Du lærer om mulighetene i Power Apps, hva den brukes til, samt hvordan du enkelt kommer i gang med å bygge og distribuere tilpassede forretningsapplikasjoner i din organisasjon. Workshopen går gjennom steg for steg hvordan du lager egendefinerte apper uten kode og hvordan du håndterer komplekse datarelasjoner i applikasjonene dine. Du lærer hvordan du kobler appen til en rekke datakilder som f.eks. SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server m.m. Vi viser hvordan du enkelt kan dele appene på en sikker måte i din bedrift. Utvikling med Power Apps gir rask og verdifull innsikt som kan være med på å automatisere en rekke aktiviteter i din bedrift.

Nivå 1

Power Apps in a Day

8 timer

Last ned agenda

App in a Day er en hands-on workshop med introduksjon til “no code” / “low code”-utvikling av forretningsapplikasjoner i Power Apps. Du lærer om mulighetene i Power Apps, hva den brukes til, samt hvordan du enkelt kommer i gang med å bygge og distribuere tilpassede forretningsapplikasjoner i din organisasjon. Workshopen går gjennom steg for steg hvordan du lager egendefinerte apper uten kode og hvordan du håndterer komplekse datarelasjoner i applikasjonene dine. Du lærer hvordan du kobler appen til en rekke datakilder som f.eks. SharePoint, Excel, Office 365, Dynamics 365, SQL Server m.m. Vi viser hvordan du enkelt kan dele appene på en sikker måte i din bedrift. Utvikling med Power Apps gir rask og verdifull innsikt som kan være med på å automatisere en rekke aktiviteter i din bedrift.

“Med kompetanseløft på Power Apps ser vi fort at brukere er i stand til å jobbe smartere ved å utvikle smarte apps på toppen av eksisterende løsninger. Spesielt muligheten for å kunne bytte ut Excel-ark input med smartere app-funksjonalitet, har vært en stor vinner for deltakere på kurs.”

Markus Brabrand UrfjellKonsulent og instruktør

Power Automate Kurs

Nivå 1

Power Automate in a Day

RPA

8 timer

Last ned agenda

Robotic Process Automation in a Day er en hands-on workshop hvor du vil lære å automatisere prosesser, både egne og forretningsprosesser. Spesifikt vil du lære deg hvordan du kan effektivisere aktiviteter og manuelle prosesser ved bruk av Power Automate i Power Platform. Gjennom hands-on labs lærer du om hva RPA og UI Flows er, og hvilke automatiseringsfunksjoner som er tilgjengelig i Power Automate. Samt hvordan bedriftens egne brukere kan utvikle egne forretningssenarioer ved bruk av RPA, Power Automate-funksjoner som UI Flows og API'er, samt AI Builder. Etter endt kurs sitter deltakerne med en god forståelse av hvordan Power Automate fungerer og hvordan de kan ta det videre i egen bedrift.

Nivå 1

Power Automate in a Day
RPA

8 timer

Last ned agenda

Robotic Process Automation in a Day er en hands-on workshop hvor du vil lære å automatisere prosesser, både egne og forretningsprosesser. Spesifikt vil du lære deg hvordan du kan effektivisere aktiviteter og manuelle prosesser ved bruk av Power Automate i Power Platform. Gjennom hands-on labs lærer du om hva RPA og UI Flows er, og hvilke automatiseringsfunksjoner som er tilgjengelig i Power Automate. Samt hvordan bedriftens egne brukere kan utvikle egne forretningssenarioer ved bruk av RPA, Power Automate-funksjoner som UI Flows og API’er, samt AI Builder. Etter endt kurs sitter deltakerne med en god forståelse av hvordan Power Automate fungerer og hvordan de kan ta det videre i egen bedrift.

“Gi sluttbrukere mulighet til å automatisere prosesser, personlige og tidskrevende oppgaver. Power Automate lar deg opprette og registrere RPA-funksjoner (Robotic Process Automation) for å automatisere repeterende oppgaver i Windows og webapplikasjoner. Med RPA kan organisasjoner strømlinjeforme forretningsdriften, redusere kostnadene, minimere feil, forbedre samsvar og produktivitet.”

Bjørn Emil EvensenKonsulent og instruktør

Ønsker du at vi kommer til din bedrift for å dele våre erfaringer?

Ingraphic er med på å utvikle den digitale kompetansen til mange selskap gjennom året.
Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om hvordan vi jobber med utvikling av kompetanse for brukere.

Ønsker du at vi kommer for å dele våre erfaringer?

Ingraphic er med på å utvikle den digitale kompetansen til mange selskap gjennom året.
Ta kontakt med oss for å høre mer om hvordan vi jobber med utvikling av kompetanse for brukere.

Siste nyheter

KompetansesenterNyheter
January 6, 2021

Nytt kurs: Analytics in a Day

Microsofts nestegenerasjons datavarehus Azure Synapse Analytics, er selskapers svar på håndtering av store datastrømmer – ustrukturerte og strukturerte data. Azure Synapse gir en fantastisk oversikt over dine data på tvers…
Kompetansesenter
November 18, 2020

Kompetanseprofil for dine ansatte?

Er kompetanseplanene i tråd med selskapets digitale mål og visjoner, og hvor hyppig bør de oppdateres? Dagens situasjon har gjort at flere selskap i rekordfart har måtte snu seg rundt…
Kompetansesenter
October 16, 2019

Har din bedrift fokus på upskilling?

Digitalisering skjer overalt og fører til store endringer i arbeidslivet. Ny teknologi og måten å drive en virksomhet på, krever at man har medarbeidere med kompetanse som er tilpasset fremtidens digitale organisasjoner.PwC gjennomførte i 2018…

Kurstilbakemeldinger

“Hos Hydro har Power BI kommet for å bli, og jeg ser det som en fordel at vi er tidlig ute i bedriften med å lære oss dette. Vi ser at Power BI kan benyttes i veldig mange ulike sammenhenger, både med tanke på oppfølging av drift, vedlikehold, kostnader m.m. Med dette kurset har vi tilegnet oss kompetanse som er nødvendig for å kunne jobbe med Power BI til daglige formål.”

Erik BrakstadMaskiningeniør Norsk Hydro ASA

“Power BI kurs med Ingraphic har gitt oss en kick start i Power BI! Kursholder var dyktig og vi fikk god oppfølging og hjelp. Jeg merker i etterkant av kurset at læringsutbyttet er godt nå når jeg jobber med egne bedriftsdata.”

Øyvind Støa SaltermarkForretningsutvikler Advokatfirmaet Wiersholm AS

Veien videre etter kurs?

Q & A Service

Live support og rådgivning

Få svar på spørsmål raskt med vår Q&A tjeneste

Ofte kan det være vanskelig for bedriftens ansatte å få bistand med spørsmål og se muligheter i Power Platform samt tilhørende tjenester. Gjennom vår Q&A tjeneste får bedriftens ansatte tilgang til ressurser som kan svare på spørsmål knyttet til dette. Ved bruk av Microsoft Teams oppretter vi en kanal hvor vi svarer på spørsmål, veileder og publiserer nyheter til bedriftens brukere. Q&A Service er et godt alternativ for bedrifter som ser behovet for effektiv support ved behov og tilgang på hva som skjer av nyheter. Sammen bygger vi god governance og utvikler smartere metoder å utvikle løsninger på. Med valg fri timepool kan man utvide behovene i tråd med bedriftens utvikling.

Ta kontakt for å få mer informasjon om tjenesten og priser

Q & A Service

Live support og rådgivning

Få svar på spørsmål raskt med vår Q&A tjeneste

Ofte kan det være vanskelig for bedriftens ansatte å få bistand med spørsmål og se muligheter i Power Platform samt tilhørende tjenester. Gjennom vår Q&A tjeneste får bedriftens ansatte tilgang til ressurser som kan svare på spørsmål knyttet til dette. Ved bruk av Microsoft Teams oppretter vi en kanal hvor vi svarer på spørsmål, veileder og publiserer nyheter til bedriftens brukere. Q&A Service er et godt alternativ for bedrifter som ser behovet for effektiv support ved behov og tilgang på hva som skjer av nyheter. Sammen bygger vi god governance og utvikler smartere metoder å utvikle løsninger på. Med valg fri timepool kan man utvide behovene i tråd med bedriftens utvikling.

Ta kontakt for å få mer informasjon om tjenesten og priser

“Å jobbe med teknologi og verktøy kan være utfordrende for brukere i en bedrift. Mange spørsmål dukker opp og veien for å finne svar kan fort ende med søk på nett. Gjennom tjenesten Q&A gir vi bedriftens brukere hjelp til å komme i gang gjennom veiledning og råd på veien.”

Julia PettersenLead Kompetansesenter

Har du spørsmål vedrørende hvordan vi kan bidra til å øke fokuset på data og innsikt i din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Har du spørsmål vedrørende hvordan vi kan bidra til å øke fokuset på data og innsikt i din bedrift? Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.